Nastanak poreske obaveze po osnovu prijema novčanih sredstava u slučaju prodaje budućeg kratkoročnog potraživanja na osnovu ugovora o faktoringu sa regresom

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00915/2019-04 od 12.11.2019. god.)

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: