Накнаде трошкова и друга примања која имају карактер зараде (основ, износ, порески аспект)

 

Поделите: