Način evidentiranja prometa preko fiskalne kase kada se naplata vrši preko aplikacija za bezgotovinsku naplatu putem mobilnog telefona

Način evidentiranja prometa preko fiskalne kase kod prodavca, odnosno pružaoca usluge koji imaju obavezu evidentiranja prometa preko fiskalne kase, a koji svoju robu ili usluge naplaćuju putem novih telekomunikacionih usluga koje pruža banka preko aplikacija za bezgotovinsku naplatu – mPOS, mWEB i mPOS aplikacija za mobilne uređaje (plaćanje robe ili usluge putem mobilnog telefona), pri čemu se ovakav način plaćanja može sprovesti samo ako je prodavac, odnosno pružalac usluge, partner banke koji ima Ugovor o pristupanju mCash servisu i ako je kupac fizičko lice rezident klijent te banke i ima pristup mCash servisu

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 435-00-00002/2018-04 od 1.11.2018. god.)

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: