Начин евидентирања процене вредности непокретности у случају када је процењена фер вредност виша у односу на књиговодствену вредност непокретности

Заборавили сте лозинку?
Претплатите се

Поделите: