Na sajtu eFaktura objavljeno uputstvo za elektronsko evidentiranje obračuna PDV u SEF

Na sajtu eFaktura je objavljeno Uputstvo za elektronsko evidentiranje obračuna PDV u Sistemu elektronskih faktura.

Uputstvo ima 29 strana i možete ga preuzeti ovde u PDF formatu:

Elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a u Sistemu elektronskih faktura

Nažalost, konstatovali smo da se ne radi o zvaničnom dokumentu Ministarstva finansija već o tekstu preuzetom iz jednog stručnog časopisa. Tekst je pisan pre objavljivanja izmena i dopuna Pravilnika o PDV i u tekstu se u više navrata navodi da se očekuju dodatna pojašnjenja Ministarstva finansija. U tom smislu smatramo da se ovo uputstvo ne može smatrati zvaničnim stavom Ministarstva finansija za postupanje u vezi sa elektronskim evidentiranjem obračuna PDV u SEF.

Podelite: