Могућност коришћења пореског кредита од стране правног лица – стицаоца, у ситуацији када је то правно лице путем статусне промене стекло основна средства по основу којих је друштво преносилац започело да остварује право на пореско ослобођење

Заборавили сте лозинку?
Претплатите се

Поделите: