Могућност коришћења пореске олакшице за послове истраживања и развоја након коришћења пореске олакшице за квалификована новозапослена лица за истог запосленог

Остваривање права на пореску олакшицу по основу зараде лица која су непосредно ангажована на пословима истраживања и развоја у случају околности које се односе на радноправни статус лица (било као новозапосленог код послодавца, било као лица које је у радном односу код послодавца и пре него што је он започео да користи пореску олакшицу из члана 21и Закона)

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-205/2023-04 од 10.5.2023. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: