Ministarstvo finansija objavilo dva objašnjenja u vezi novih pravila za određivanje mesta prometa usluga

Ministarstvo finansija je objavilo dva objašnjenja u vezi novih pravila za određivanje mesta prometa usluga od 1. aprila 2017. godine:

Objašnjenje u vezi sa određivanjem mesta prometa usluga prevoza dobara koje se pružaju poreskom obvezniku, od 1. aprila 2017. godine

Objašnjenje u vezi sa određivanjem mesta prometa usluga iznajmljivanja prevoznih sredstava i drugih pokretnih stvari, od 1. aprila 2017. godine

Podsećamo na tekst o tome šta, kako i zašto je promenjeno u vezi mesta prometa usluga od 1. aprila:

Mesto prometa usluga – šta, kako i zašto se menja?

 

Podelite: