Место промета услуга у случају када обвезник ПДВ пружа услуге привредном друштву са седиштем у иностранству, при чему је то страно привредно друштво обвезник ПДВ у Републици Србији

Место промета услуга у случају када обвезник ПДВ пружа услуге превоза добара привредном друштву са седиштем у иностранству, које у Републици Србији нема огранак ни представништво, већ у Републици Србији има други вид сталне пословне јединице дефинисане законом којим се уређује порез на добит правних лица, при чему је то страно привредно друштво обвезник ПДВ у Републици Србији

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-270/2023-04 од 4.5.2023. год.)

Место промета услуга у случају када обвезник ПДВ пружа услуге царинског заступања привредном друштву са седиштем у иностранству, које у Републици Србији нема огранак ни представништво, при чему је то страно привредно друштво обвезник ПДВ у Републици Србији

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-1222/2021-04 од 4.5.2023. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: