Korisničko uputstvo za refakciju i oslobađanje od plaćanja PDV-a

Poreska uprava je objavila Korisničko uputstvo za refakciju i oslobađanje od plaćanja PDV-a.

Korisničko uputstvo možete preuzeti direktno ovde ili na strani Poreske uprave ovde.

Korisničko uputstvo za refakciju i oslobađanje od plaćanja PDV-a

S obzirom da je Korisničkim uputstvom predviđeno da se obrasci REF-1, REF-2, REF-3a i REF-5, kao i PPO-PDV, ZPPO-PDV i MPPO-PDV, podnose isključivo elektronskim putem, a da to još uvek nije predviđeno propisima iz oblasti PDV, za očekivati je da će u narednim danima biti objavljene izmene i dopune Pravilnika o refakciji i Pravilnika o poreskim oslobođenjima.

Podelite: