Којим редоследом се раскњижавају уплате на рачун повериоца, без позива на број, ако постоје више појединачних дуговања са различитим датумима издавања и доспећа?

(Мишљење Министарства финансија, бр. 001102689 2024 10520 016 000 011 004 од 10.4.2024. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: