Ко не може бити квалификовано новозапослено лице?

Чланом 21ж Закона о порезу на доходак грађана и чланом 45ђ Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање предвиђене су пореске олакшице за заснивање радног односа са квалификованим новозапосленим лицем.

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: