Ко има обавезу обрачунавања и плаћања ПДВ у случају када обвезник ПДВ другом обвезнику ПДВ врши ископ земље, нивелисање, односно равнање и насипање терена, бетонирање прилаза, кречење, као и постављање гипс-картонских зидова у постојећим објектима?

Заборавили сте лозинку?
Претплатите се

Поделите: