Књижење прихода од продаје удела када је 30% цене исплаћено у децембру 2021. године, а остатак од 70% у јануару 2022. године

У којој календарској години је потребно извршити књижење прихода од продаје удела код привредног друштва А када је у, складу са уговореном динамиком плаћања купопродајне цене, 30% од купопродајне цене исплаћено у децембру 2021. године, а остатак купопродајне цене од 70% у јануару 2022. године?

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00336/2022-16 од 05.5.2022. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: