Књиговодствено евидентирање обрачуна затезне камате

Питање

Привредно друштво треба да обрачуна затезну камату свом купцу и да је књижи под 31.12.2018. године. Како треба вршити књижење те камате ако није наплаћена?

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: