април 2020
понедељак уторак среда четвртак петак субота недеља
30.03.20. 31.03.20.

Акциза

Акциза

Амбалажа

Амбалажа

Зарада и доприноси

Зарада и доприноси

Порез на имовину

Порез на имовину

Посебни токови отпада

Посебни токови отпада

Пословање са иностранством

Пословање са иностранством
1.04.20. 2.04.20. 3.04.20. 4.04.20. 5.04.20.

Образац ИОСИ

Образац ИОСИ

Образац ОЗУ

Образац ОЗУ
6.04.20. 7.04.20. 8.04.20. 9.04.20. 10.04.20.

ПДВ - порески дужник

ПДВ - порески дужник

Пословање са иностранством

Пословање са иностранством
11.04.20. 12.04.20.
13.04.20. 14.04.20. 15.04.20.

Акциза

Акциза

Доприноси за осниваче друштва

Доприноси за осниваче друштва

Комунална такса

Комунална такса

Образац ПП ОА

Образац ПП ОА

ПДВ - месечни обвезник

ПДВ - месечни обвезник

ПДВ - тромесечни обвезник

ПДВ - тромесечни обвезник

Порез и доприноси - предузетници

Порез и доприноси - предузетници

Порез на добит

Порез на добит

ППДГ-1С и ПБ 2

ППДГ-1С и ПБ 2
16.04.20. 17.04.20. 18.04.20. 19.04.20.
20.04.20. 21.04.20. 22.04.20. 23.04.20. 24.04.20. 25.04.20. 26.04.20.
27.04.20. 28.04.20. 29.04.20. 30.04.20.

Акциза

Акциза

Зарада и доприноси

Зарада и доприноси
1.05.20.

Празник рада

Празник рада
2.05.20.

Празник рада

Празник рада
3.05.20.