Events in јун 2023

понедељак уторак среда четвртак петак субота недеља
29.05.23. 30.05.23. 31.05.23.(2 events)

Акциза

Зарада и доприноси

1.06.23. 2.06.23. 3.06.23. 4.06.23.
5.06.23.(2 events)

Образац ИОСИ

Образац ОЗУ

6.06.23. 7.06.23. 8.06.23. 9.06.23. 10.06.23. 11.06.23.
12.06.23.(1 event)

ПДВ - порески дужник

13.06.23. 14.06.23. 15.06.23.(7 events)

Акциза

Доприноси за осниваче друштва

Комунална такса

Образац ПП ОА

ПДВ - месечни обвезник

Порез и доприноси - предузетници

Порез на добит

16.06.23. 17.06.23. 18.06.23.
19.06.23. 20.06.23. 21.06.23. 22.06.23. 23.06.23. 24.06.23. 25.06.23.
26.06.23. 27.06.23. 28.06.23.(1 event)

Курбански бајрам

29.06.23.(2 events)

Порез на добит

Пореска пријава и порески биланс

30.06.23.(2 events)

Акциза

Зарада и доприноси

1.07.23. 2.07.23.