јун 2022
понедељак уторак среда четвртак петак субота недеља
30.05.22. 31.05.22.

Акциза

Зарада и доприноси

1.06.22. 2.06.22. 3.06.22. 4.06.22. 5.06.22.
6.06.22.

Образац ИОСИ

Образац ОЗУ

7.06.22. 8.06.22. 9.06.22. 10.06.22.

ПДВ - порески дужник

11.06.22. 12.06.22.
13.06.22. 14.06.22. 15.06.22.

Акциза

Доприноси за осниваче друштва

Комунална такса

Образац ПП ОА

ПДВ - месечни обвезник

Порез и доприноси - предузетници

Порез на добит

16.06.22. 17.06.22. 18.06.22. 19.06.22.
20.06.22. 21.06.22. 22.06.22. 23.06.22. 24.06.22. 25.06.22. 26.06.22.
27.06.22. 28.06.22. 29.06.22.

Порез на добит

Пореска пријава и порески биланс

30.06.22.

Акциза

Зарада и доприноси

1.07.22. 2.07.22. 3.07.22.