септембар 2019
понедељак уторак среда четвртак петак субота недеља
26.08.19. 27.08.19. 28.08.19. 29.08.19. 30.08.19.

Акциза

Акциза
31.08.19. 1.09.19.
2.09.19.

Зарада и доприноси

Зарада и доприноси
3.09.19. 4.09.19. 5.09.19.

Образац ИОСИ

Образац ИОСИ

Образац ОЗУ

Образац ОЗУ
6.09.19. 7.09.19. 8.09.19.
9.09.19. 10.09.19.

ПДВ - порески дужник

ПДВ - порески дужник
11.09.19. 12.09.19. 13.09.19. 14.09.19. 15.09.19.
16.09.19.

Акциза

Акциза

Доприноси за осниваче друштва

Доприноси за осниваче друштва

Комунална такса

Комунална такса

Образац ПП ОА

Образац ПП ОА

ПДВ - месечни обвезник

ПДВ - месечни обвезник

Порез и доприноси - предузетници

Порез и доприноси - предузетници

Порез на добит

Порез на добит
17.09.19. 18.09.19. 19.09.19. 20.09.19. 21.09.19. 22.09.19.
23.09.19. 24.09.19. 25.09.19. 26.09.19. 27.09.19. 28.09.19. 29.09.19.
30.09.19.

Акциза

Акциза

Зарада и доприноси

Зарада и доприноси
1.10.19. 2.10.19. 3.10.19. 4.10.19. 5.10.19. 6.10.19.