октобар 2021
понедељак уторак среда четвртак петак субота недеља
27.09.21. 28.09.21. 29.09.21. 30.09.21.

Акциза

Зарада и доприноси

1.10.21. 2.10.21. 3.10.21.
4.10.21. 5.10.21.

Образац ИОСИ

Образац ОЗУ

6.10.21. 7.10.21. 8.10.21. 9.10.21. 10.10.21.
11.10.21.

ПДВ - порески дужник

Пословање са иностранством

12.10.21. 13.10.21. 14.10.21. 15.10.21.

Акциза

Доприноси за осниваче друштва

Комунална такса

Образац ПП ОА

ПДВ - месечни обвезник

ПДВ - тромесечни обвезник

Порез и доприноси - предузетници

Порез на добит

16.10.21. 17.10.21.
18.10.21. 19.10.21. 20.10.21. 21.10.21. 22.10.21. 23.10.21. 24.10.21.
25.10.21. 26.10.21. 27.10.21. 28.10.21. 29.10.21.

Акциза

30.10.21. 31.10.21.