Events in јун 2024

понедељак уторак среда четвртак петак субота недеља
27.05.24. 28.05.24. 29.05.24. 30.05.24. 31.05.24.(2 events)

Акциза

Зарада и доприноси

1.06.24. 2.06.24.
3.06.24. 4.06.24. 5.06.24.(2 events)

Образац ИОСИ

Образац ОЗУ

6.06.24. 7.06.24. 8.06.24. 9.06.24.
10.06.24.(1 event)

ПДВ - порески дужник

11.06.24. 12.06.24. 13.06.24. 14.06.24.(1 event)

Акциза

15.06.24. 16.06.24.(1 event)

Курбански бајрам

17.06.24.(6 events)

Доприноси за осниваче друштва

Комунална такса

Образац ПП ОА

ПДВ - месечни обвезник

Порез и доприноси - предузетници

Порез на добит

18.06.24. 19.06.24. 20.06.24. 21.06.24. 22.06.24. 23.06.24.
24.06.24. 25.06.24. 26.06.24. 27.06.24. 28.06.24.(3 events)

Акциза

Порез на добит

Пореска пријава и порески биланс

29.06.24. 30.06.24.