јануар 2019
понедељак уторак среда четвртак петак субота недеља
31.12.18.

Акциза

Акциза

Зарада и доприноси

Зарада и доприноси
1.01.19.

Нова година

Нова година
2.01.19.

Нова година

Нова година
3.01.19. 4.01.19. 5.01.19. 6.01.19.
7.01.19.

Божић

Божић

Прва помоћ

Прва помоћ
8.01.19.

Образац ИОСИ

Образац ИОСИ

Образац ОЗУ

Образац ОЗУ
9.01.19. 10.01.19.

ПДВ - порески дужник

ПДВ - порески дужник

Пословање са иностранством

Пословање са иностранством
11.01.19. 12.01.19. 13.01.19.
14.01.19. 15.01.19.

Акциза

Акциза

Годишњи извештај о дуванским производима

Годишњи извештај о дуванским производима

Доприноси за осниваче друштва

Доприноси за осниваче друштва

Комунална такса

Комунална такса

Образац ПП ОА

Образац ПП ОА

ПДВ - месечни обвезник

ПДВ - месечни обвезник

ПДВ - тромесечни обвезник

ПДВ - тромесечни обвезник

Порез и доприноси - предузетници

Порез и доприноси - предузетници

Порез на добит

Порез на добит
16.01.19. 17.01.19. 18.01.19. 19.01.19. 20.01.19.
21.01.19. 22.01.19. 23.01.19. 24.01.19. 25.01.19. 26.01.19. 27.01.19.
28.01.19. 29.01.19.

Извештај о годишњем попису

Извештај о годишњем попису
30.01.19. 31.01.19.

Акциза

Акциза

Зарада и доприноси

Зарада и доприноси

Образац ППП-ПО

Образац ППП-ПО
1.02.19. 2.02.19. 3.02.19.