новембар 2018
понедељак уторак среда четвртак петак субота недеља
29.10.18. 30.10.18. 31.10.18.

Акциза

Акциза

Зарада и доприноси

Зарада и доприноси
1.11.18. 2.11.18. 3.11.18. 4.11.18.
5.11.18.

Образац ИОСИ

Образац ИОСИ

Образац ОЗУ

Образац ОЗУ
6.11.18. 7.11.18. 8.11.18. 9.11.18. 10.11.18. 11.11.18.

Дан примирја у Првом светском рату *

Дан примирја у Првом светском рату *
12.11.18.

Дан примирја у Првом светском рату *

Дан примирја у Првом светском рату *
13.11.18.

ПДВ - порески дужник

ПДВ - порески дужник
14.11.18.

Порез на имовину

Порез на имовину
15.11.18.

Акциза

Акциза

Доприноси за осниваче друштва

Доприноси за осниваче друштва

Комунална такса

Комунална такса

Образац ПП ОА

Образац ПП ОА

ПДВ - месечни обвезник

ПДВ - месечни обвезник

Порез и доприноси - предузетници

Порез и доприноси - предузетници

Порез на добит

Порез на добит

Посебни токови отпада

Посебни токови отпада
16.11.18. 17.11.18. 18.11.18.
19.11.18. 20.11.18. 21.11.18. 22.11.18. 23.11.18. 24.11.18. 25.11.18.
26.11.18. 27.11.18. 28.11.18. 29.11.18. 30.11.18.

Акциза

Акциза

Зарада и доприноси

Зарада и доприноси

Паушално опорезивање

Паушално опорезивање
1.12.18. 2.12.18.