март 2021
понедељак уторак среда четвртак петак субота недеља
1.03.21.

Зарада и доприноси

Извештај за статистичке потребе

Извештај за статистичке потребе + редовни годишњи финансијки извештај

Изјава о неактивности

2.03.21. 3.03.21. 4.03.21. 5.03.21.

Образац ИОСИ

Образац ОЗУ

6.03.21. 7.03.21.
8.03.21. 9.03.21. 10.03.21.

ПДВ - порески дужник

11.03.21. 12.03.21. 13.03.21. 14.03.21.
15.03.21.

Акциза

Доприноси за осниваче друштва

Комунална такса

Образац ПП ОА

ПДВ - месечни обвезник

Порез и доприноси - предузетници

Порез на добит

16.03.21. 17.03.21. 18.03.21. 19.03.21. 20.03.21. 21.03.21.
22.03.21. 23.03.21. 24.03.21. 25.03.21. 26.03.21. 27.03.21. 28.03.21.
29.03.21. 30.03.21. 31.03.21.

Акциза

Амбалажа

Зарада и доприноси

Порез на имовину

Посебни токови отпада

Пословање са иностранством

1.04.21. 2.04.21.

Ускршњи празници

3.04.21.

Ускршњи празници

4.04.21.

Ускршњи празници