јул 2019
понедељак уторак среда четвртак петак субота недеља
1.07.19.

Зарада и доприноси

Зарада и доприноси

Порез на добит

Порез на добит

Пореска пријава и порески биланс

Пореска пријава и порески биланс

Финансијски извештаји

Финансијски извештаји
2.07.19. 3.07.19. 4.07.19. 5.07.19.

Образац ИОСИ

Образац ИОСИ

Образац ОЗУ

Образац ОЗУ
6.07.19. 7.07.19.
8.07.19. 9.07.19. 10.07.19.

ПДВ - порески дужник

ПДВ - порески дужник

Пословање са иностранством

Пословање са иностранством
11.07.19. 12.07.19. 13.07.19. 14.07.19.
15.07.19.

Акциза

Акциза

Доприноси за осниваче друштва

Доприноси за осниваче друштва

Извештај о дуванским производима

Извештај о дуванским производима

Комунална такса

Комунална такса

Образац ПП ОА

Образац ПП ОА

ПДВ - месечни обвезник

ПДВ - месечни обвезник

ПДВ - тромесечни обвезник

ПДВ - тромесечни обвезник

Порез и доприноси - предузетници

Порез и доприноси - предузетници

Порез на добит

Порез на добит
16.07.19. 17.07.19. 18.07.19. 19.07.19. 20.07.19. 21.07.19.
22.07.19. 23.07.19. 24.07.19. 25.07.19. 26.07.19. 27.07.19. 28.07.19.
29.07.19. 30.07.19. 31.07.19.

Акциза

Акциза

Зарада и доприноси

Зарада и доприноси

Консолидовани финансијски извештаји

Консолидовани финансијски извештаји
1.08.19. 2.08.19. 3.08.19. 4.08.19.