мај 2021
понедељак уторак среда четвртак петак субота недеља
26.04.21. 27.04.21. 28.04.21. 29.04.21.

Акциза

30.04.21.

Васкршњи празници

1.05.21.

Васкршњи празници

Празник рада

2.05.21.

Васкршњи празници

Празник рада

3.05.21.

Васкршњи празници

Празник рада

4.05.21.

Празник рада

5.05.21.

Зарада и доприноси

Образац ИОСИ

Образац ОЗУ

6.05.21. 7.05.21. 8.05.21. 9.05.21.
10.05.21.

ПДВ - порески дужник

11.05.21. 12.05.21. 13.05.21.

Рамазански бајрам

14.05.21.

Акциза

15.05.21. 16.05.21.
17.05.21.

Годишњи порез на доходак

Доприноси за осниваче друштва

Комунална такса

Образац ПП ОА

ПДВ - месечни обвезник

Порез и доприноси - предузетници

Порез на добит

Порез на имовину

Посебни токови отпада

18.05.21. 19.05.21. 20.05.21. 21.05.21. 22.05.21. 23.05.21.
24.05.21. 25.05.21. 26.05.21. 27.05.21. 28.05.21. 29.05.21. 30.05.21.
31.05.21.

Акциза

Зарада и доприноси

1.06.21. 2.06.21. 3.06.21. 4.06.21. 5.06.21. 6.06.21.