септембар 2018
понедељак уторак среда четвртак петак субота недеља
27.08.18. 28.08.18. 29.08.18. 30.08.18.

Акциза

Акциза

Зарада и доприноси

Зарада и доприноси
31.08.18. 1.09.18. 2.09.18.
3.09.18. 4.09.18. 5.09.18.

Образац ИОСИ

Образац ИОСИ

Образац ОЗУ

Образац ОЗУ
6.09.18. 7.09.18. 8.09.18. 9.09.18.
10.09.18.

ПДВ - порески дужник

ПДВ - порески дужник
11.09.18. 12.09.18. 13.09.18. 14.09.18. 15.09.18. 16.09.18.
17.09.18.

Акциза

Акциза

Доприноси за осниваче друштва

Доприноси за осниваче друштва

Комунална такса

Комунална такса

Образац ПП ОА

Образац ПП ОА

ПДВ - месечни обвезник

ПДВ - месечни обвезник

Порез и доприноси - предузетници

Порез и доприноси - предузетници

Порез на добит

Порез на добит
18.09.18. 19.09.18. 20.09.18. 21.09.18. 22.09.18. 23.09.18.
24.09.18. 25.09.18. 26.09.18. 27.09.18. 28.09.18.

Акциза

Акциза
29.09.18. 30.09.18.