мај 2020
понедељак уторак среда четвртак петак субота недеља
27.04.20. 28.04.20. 29.04.20. 30.04.20.

Акциза

Акциза

Зарада и доприноси

Зарада и доприноси
1.05.20.

Празник рада

Празник рада
2.05.20.

Празник рада

Празник рада
3.05.20.
4.05.20. 5.05.20.

Образац ИОСИ

Образац ИОСИ

Образац ОЗУ

Образац ОЗУ
6.05.20. 7.05.20. 8.05.20. 9.05.20. 10.05.20.
11.05.20.

ПДВ - порески дужник

ПДВ - порески дужник
12.05.20. 13.05.20. 14.05.20. 15.05.20.

Акциза

Акциза

Годишњи порез на доходак

Годишњи порез на доходак

Доприноси за осниваче друштва

Доприноси за осниваче друштва

Комунална такса

Комунална такса

Образац ПП ОА

Образац ПП ОА

ПДВ - месечни обвезник

ПДВ - месечни обвезник

Порез и доприноси - предузетници

Порез и доприноси - предузетници

Порез на добит

Порез на добит

Порез на имовину

Порез на имовину

Посебни токови отпада

Посебни токови отпада
16.05.20. 17.05.20.
18.05.20. 19.05.20. 20.05.20. 21.05.20. 22.05.20. 23.05.20. 24.05.20.
25.05.20. 26.05.20. 27.05.20. 28.05.20. 29.05.20.

Акциза

Акциза
30.05.20. 31.05.20.