Events in јануар 2023

понедељак уторак среда четвртак петак субота недеља
26.12.22. 27.12.22. 28.12.22. 29.12.22. 30.12.22.(1 event)

Акциза

31.12.22. 1.01.23.(1 event)

Нова година

2.01.23.(1 event)

Нова година

3.01.23.(1 event)

Нова година

4.01.23.(1 event)

Зарада и доприноси

5.01.23.(2 events)

Образац ИОСИ

Образац ОЗУ

6.01.23. 7.01.23.(1 event)

Божић

8.01.23.
9.01.23. 10.01.23.(2 events)

ПДВ - порески дужник

Пословање са иностранством

11.01.23. 12.01.23. 13.01.23.(1 event)

Акциза

14.01.23. 15.01.23.
16.01.23.(8 events)

Годишњи извештај о дуванским производима

Доприноси за осниваче друштва

Комунална такса

Образац ПП ОА

ПДВ - месечни обвезник

ПДВ - тромесечни обвезник

Порез и доприноси - предузетници

Порез на добит

17.01.23. 18.01.23. 19.01.23. 20.01.23. 21.01.23. 22.01.23.
23.01.23. 24.01.23. 25.01.23. 26.01.23. 27.01.23. 28.01.23. 29.01.23.
30.01.23.(1 event)

Извештај о годишњем попису

31.01.23.(3 events)

Акциза

Зарада и доприноси

Образац ППП-ПО

1.02.23. 2.02.23. 3.02.23. 4.02.23. 5.02.23.