јануар 2022
понедељак уторак среда четвртак петак субота недеља
27.12.21. 28.12.21. 29.12.21. 30.12.21. 31.12.21.

Акциза

Зарада и доприноси

1.01.22.

Нова година

2.01.22.

Нова година

3.01.22.

Нова година

4.01.22. 5.01.22.

Образац ИОСИ

Образац ОЗУ

6.01.22. 7.01.22.

Божић

8.01.22. 9.01.22.
10.01.22.

ПДВ - порески дужник

Пословање са иностранством

11.01.22. 12.01.22. 13.01.22. 14.01.22.

Акциза

15.01.22. 16.01.22.
17.01.22.

Годишњи извештај о дуванским производима

Доприноси за осниваче друштва

Комунална такса

Образац ПП ОА

ПДВ - месечни обвезник

ПДВ - тромесечни обвезник

Порез и доприноси - предузетници

Порез на добит

18.01.22. 19.01.22. 20.01.22. 21.01.22. 22.01.22. 23.01.22.
24.01.22. 25.01.22. 26.01.22. 27.01.22. 28.01.22. 29.01.22. 30.01.22.
31.01.22.

Акциза

Зарада и доприноси

Извештај о годишњем попису

Образац ППП-ПО

1.02.22. 2.02.22. 3.02.22. 4.02.22. 5.02.22. 6.02.22.