септембар 2022
понедељак уторак среда четвртак петак субота недеља
29.08.22. 30.08.22. 31.08.22.

Акциза

Зарада и доприноси

1.09.22. 2.09.22. 3.09.22. 4.09.22.
5.09.22.

Образац ИОСИ

Образац ОЗУ

6.09.22. 7.09.22. 8.09.22. 9.09.22. 10.09.22. 11.09.22.
12.09.22.

ПДВ - порески дужник

13.09.22. 14.09.22. 15.09.22.

Акциза

Доприноси за осниваче друштва

Комунална такса

Образац ПП ОА

ПДВ - месечни обвезник

Порез и доприноси - предузетници

Порез на добит

16.09.22. 17.09.22. 18.09.22.
19.09.22. 20.09.22. 21.09.22. 22.09.22. 23.09.22. 24.09.22. 25.09.22.
26.09.22. 27.09.22. 28.09.22. 29.09.22. 30.09.22.

Акциза

Зарада и доприноси

1.10.22. 2.10.22.