децембар 2020
понедељак уторак среда четвртак петак субота недеља
30.11.20.

Акциза

Зарада и доприноси

1.12.20. 2.12.20. 3.12.20. 4.12.20. 5.12.20. 6.12.20.
7.12.20.

Образац ИОСИ

Образац ОЗУ

8.12.20. 9.12.20. 10.12.20.

ПДВ - порески дужник

11.12.20. 12.12.20. 13.12.20.
14.12.20. 15.12.20.

Акциза

Доприноси за осниваче друштва

Комунална такса

Лична зарада предузетника

Образац ПП ОА

ПДВ - месечни обвезник

Порез и доприноси - предузетници

Порез на добит

16.12.20. 17.12.20. 18.12.20. 19.12.20. 20.12.20.
21.12.20. 22.12.20. 23.12.20. 24.12.20. 25.12.20. 26.12.20. 27.12.20.
28.12.20. 29.12.20. 30.12.20.

Акциза

Зарада и доприноси

31.12.20. 1.01.21. 2.01.21. 3.01.21.