јул 2021
понедељак уторак среда четвртак петак субота недеља
28.06.21. 29.06.21.

Порез на добит

Пореска пријава и порески биланс

30.06.21.

Акциза

Зарада и доприноси

Финансијски извештаји

1.07.21. 2.07.21. 3.07.21. 4.07.21.
5.07.21.

Образац ИОСИ

Образац ОЗУ

6.07.21. 7.07.21. 8.07.21. 9.07.21. 10.07.21. 11.07.21.
12.07.21.

ПДВ - порески дужник

Пословање са иностранством

13.07.21. 14.07.21. 15.07.21.

Акциза

Доприноси за осниваче друштва

Извештај о дуванским производима

Комунална такса

Образац ПП ОА

ПДВ - месечни обвезник

ПДВ - тромесечни обвезник

Порез и доприноси - предузетници

Порез на добит

16.07.21. 17.07.21. 18.07.21.
19.07.21. 20.07.21. 21.07.21.

Курбански бајрам

22.07.21. 23.07.21. 24.07.21. 25.07.21.
26.07.21. 27.07.21. 28.07.21. 29.07.21. 30.07.21.

Акциза

Зарада и доприноси

31.07.21. 1.08.21.