Events in фебруар 2024

понедељак уторак среда четвртак петак субота недеља
29.01.24. 30.01.24.(1 event)

Извештај о годишњем попису

31.01.24.(3 events)

Акциза

Зарада и доприноси

Образац ППП-ПО

1.02.24. 2.02.24. 3.02.24. 4.02.24.
5.02.24.(2 events)

Образац ИОСИ

Образац ОЗУ

6.02.24. 7.02.24. 8.02.24. 9.02.24. 10.02.24. 11.02.24.
12.02.24.(1 event)

ПДВ - порески дужник

13.02.24. 14.02.24.(1 event)

Порез на имовину

15.02.24.(1 event)

Сретење - Дан државности

16.02.24.(1 event)

Сретење - Дан државности

17.02.24. 18.02.24.
19.02.24.(8 events)

Акциза

Доприноси за осниваче друштва

Комунална такса

Образац ПП ОА

ПДВ - месечни обвезник

Порез и доприноси - предузетници

Порез на добит

Посебни токови отпада

20.02.24. 21.02.24. 22.02.24. 23.02.24. 24.02.24. 25.02.24.
26.02.24. 27.02.24. 28.02.24. 29.02.24.(2 events)

Акциза

Зарада и доприноси

1.03.24. 2.03.24. 3.03.24.