april 2020
ponedeljak utorak sreda četvrtak petak subota nedelja
30.03.20. 31.03.20.

Akciza

Akciza

Ambalaža

Ambalaža

Zarada i doprinosi

Zarada i doprinosi

Porez na imovinu

Porez na imovinu

Posebni tokovi otpada

Posebni tokovi otpada

Poslovanje sa inostranstvom

Poslovanje sa inostranstvom
1.04.20. 2.04.20. 3.04.20. 4.04.20. 5.04.20.

Obrazac IOSI

Obrazac IOSI

Obrazac OZU

Obrazac OZU
6.04.20. 7.04.20. 8.04.20. 9.04.20. 10.04.20.

PDV - poreski dužnik

PDV - poreski dužnik

Poslovanje sa inostranstvom

Poslovanje sa inostranstvom
11.04.20. 12.04.20.
13.04.20. 14.04.20. 15.04.20.

Akciza

Akciza

Doprinosi za osnivače društva

Doprinosi za osnivače društva

Komunalna taksa

Komunalna taksa

Obrazac PP OA

Obrazac PP OA

PDV - mesečni obveznik

PDV - mesečni obveznik

PDV - tromesečni obveznik

PDV - tromesečni obveznik

Porez i doprinosi - preduzetnici

Porez i doprinosi - preduzetnici

Porez na dobit

Porez na dobit

PPDG-1S i PB 2

PPDG-1S i PB 2
16.04.20. 17.04.20. 18.04.20. 19.04.20.
20.04.20. 21.04.20. 22.04.20. 23.04.20. 24.04.20. 25.04.20. 26.04.20.
27.04.20. 28.04.20. 29.04.20. 30.04.20.

Akciza

Akciza

Zarada i doprinosi

Zarada i doprinosi
1.05.20.

Praznik rada

Praznik rada
2.05.20.

Praznik rada

Praznik rada
3.05.20.