Како се утврђује основица пореза на пренос апсолутних права када је непокретност, након неуспеле јавне продаје, продата непосредном погодбом?

Заборавили сте лозинку?
Претплатите се

Поделите: