Како се у ПОПДВ обрасцу евидентира књижно одобрење издато по основу враћеног аванса лицу које је порески дужник по основу уплаћеног аванса?

Питање

Примили смо авансну уплату и издали авансни рачун по члану 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ. Сада смо извршили поврат дела аванса и издали књижно одобрење на СЕФ са обрнутим обрачунавањем ПДВ (по члану 10. став 2. тачка 3). Како ову трансакцију евидентирати у ПОПДВ?

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: