Kako se pripremiti za kontrolu softvera

Srbija u pregovorima sa Evropskom unijom uskoro otvara poglavlje o zaštiti intelektualne svojine. Zato treba očekivati akcije koje će imati za cilj smanjenje korišćenja nelegalnih programa (trenutno se po procenama kod nas koristi oko 69% nelegalnih programa). Po ranijim iskustvima, najviše će biti kontrolisane firme. Kazne za nelegalno korišćenje softvera su ogromne (do 3.000.000 dinara), pa se obavezno treba spremiti za kontrole. Na sajtu Poreske uprave:

http://www.poreskauprava.gov.rs/sr/o-nama/softver/legalnost.html

možete naći zakonski osnov za kontrolu softvera, kao i uputstvo za program koji se koristi za dobijanje liste instaliranih programa.

1. Koje programe koristite?

Za početak napravite spisak svih računara koje koristite (iskoristite evidenciju osnovnih sredstava). Sledeći korak je da se napravi lista programa za svaki od tih računara. Poreska uprava za to koristi poseban softver koji možete preuzeti sa ove adrese:

http://www.poreskauprava.gov.rs/sr/o-nama/softver/softver.html

Dobijenu arhivu raspakujte i startujte program u njoj. Tako dobijate kompletnu listu programa na jednom računaru:

kompletna lista programa na jednom računaru

Ovaj program radi tako što analizira tzv.registry bazu i event log gde su upisani podaci o svim instaliranim programima. Na žalost, ovaj spisak nije baš jednostavan za razumevanje jer se u njemu osim programa  nalaze i razni drajveri i sistemski programi. Ako niste sigurni, svakako angažujte stručno lice da vam pomogne oko toga.

Može se desiti da na računaru imate instaliran program za koji i niste znali da postoji, ali to vas ne oslobađa od odgovornosti!

Poreska uprava je objavila upitnik koji se koristiti prilikom kontrole softvera i koji vam može ukazati na bitne stavke u kontroli. Neka pitanja iz upitnika su prilično teška za razumevanje običnim korisnicima. Upitnik možete naći na adresi:

http://www.poreskauprava.gov.rs/sr/aktuelnosti/Ostalo/3526/inspekcijski-nadzor—kontrolne-liste.html

Evo nekoliko primera pitanja iz upitnika:

  • Popisna lista računara (radnih stanica + laptop + serverskih računara) na 31.12. prethodne godine?
  • Da li postoji odluka o stavljanju računarske opreme van upotrebe?
  • Da li postoji dokument o kretanju elektronskog otpada?
  • Da li posedujete COA nalepnice na svim računarima?
  • Da li koristite legalne licence za program ACDSee?

Kao što vidite, pitanja se ne odnose samo na instalirane programe, već pokrivaju i pravilno evidentiranje računara i softvera.

2. Komercijalni i besplatni programi

Posle sastavljanja popisa računara treba detaljno analizirati svaki program sa liste. Za sve programe koji nisu besplatni morate imati račun, a za neke programe i dodatne dokaze (recimo, za Windows morate imati nalepnice sa COA kodom).

Kontrola naročito obraća pažnju na domaće programe. To su obično programi za knjigovodstvo i razne evidencije. Za svaki od njih morate pokazati račun, kao i važeći ugovor sa firmom koja održava program. Takav softver se uobičajeno koristi više godina, pa se postavlja pitanje nalaženja računa starijih od 10 godina, koliko je zakonska granica. Naša preporuka je da posebno čuvate takve račune bez obzira na zastarevanje, jer ćete svakako morati da dokazujete da ste program kupili.

Druga kategorija su programi koji se koriste na računarima i za njihovo korišćenje je potreba licenca. Tu uglavnom spadaju spadaju Microsoft programi Windows, Excel, Word… Na žalost, Microsoft ima veoma komplikovanu politiku licenciranja i nije uvek jednostavno odrediti da li licenca važi. U najjednostavnijem slučaju, za svaki od ovih programa morate imati fakturu i posebnu nalepnicu zalepljenu na kućište računara. Te nalepnice izgledaju ovako:

nalepnica na kućištu računara

Ako za neki program imate račun, a nemate nalepnicu, neće vam biti priznata legalnost tog programa!
U većini slučajeva se radi o tzv. OEM softveru koji je kupljen uz računar i vezan je za njega – ako se računar više ne koristi, prestaje važenje licence i prenos na drugu mašinu nije moguć. Izuzetak su firme koje imaju sklopljen poseban ugovor o licenciranju. Obratite pažnju na računare u lokalnim mrežama – ako su povezani na Microsoft Server, onda po svakom računaru morate platiti tzv. CAL. Ovo se često previđa, ali kontrola obavezno proverava.

Obratite pažnju na programe koji su besplatni samo za kućnu upotrebu: njih ne smete koristiti u firmi!
Primer takvih programa su skoro svi anti-virus programi koji se masovno koriste kod nas: AVG, Avast, Avira… Takođe se često dešava da je neki program besplatan, ali kad postane popularan, autori menjaju uslove korišćenja i program postaje komercijalan. Imajte u vidu da se obično radi o relativno jeftinim proizvodima, pa je mnogo isplativije da kupite takav softver nego da rizikujete kasnije probleme.

Postoji i posebna klasa tzv. shareware programa. To su programi koje možete slobodno da instalirate i da probate, ali posle određenog perioda morate da platite licencu ili da ih izbrišete sa računara. Najpoznatiji takav program kod nas je Total Commander. Ovaj program se nalazi na ogromnom broju računara, ali samo mali broj korisnika ga legalno koristi. Ako imate shareware programe kojima je istekao probni period, obavezno ih kupite ili izbrišite sa računara.

Postoje programi koji su besplatni za korišćenje i za njih vam ne treba nikakva licenca odnosno dokaz da vam autor dozvoljava korišćenje. Primeri takvih programa su OpenOffice, LibreOffice, Linux… Nije uvek jednostavno odrediti koji je program besplatan, a koji nije. Dodatno imajte u vidu da su neki programi besplatni za fizička lica, ali nisu besplatni za firme, dok neki mogu biti besplatni samo pod određenim uslovima, pa zato za svaki program koji niste platili morate detaljno proveriti uslove korišćenja i biti sigurni da li se plaća ili ne.

Kontrola legalnosti softvera na računarima je veoma zahtevan posao i zato obavezno treba ograničiti prava zaposlenih da instaliraju nove programe ili bar uvesti jasna pravila koja regulišu instalaciju novih programa.

3. Spisak najčešće korišćenih programa

U nastavku sledi spisak kod nas najčešće korišćenih komercijalnih i besplatnih programa. Mnogo detaljnije spiskove besplatnih programa možete naći na sledećem linku:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_free_and_open-source_software_packages

Naravno, nije moguće napraviti kompletan spisak, ovo su samo programi koji se po našem iskustvu najviše koriste kod nas. Spisak sadrži naziv programa, link proizvođača i napomenu da li se radi o komercijalnom ili besplatnom rešenju. Na osnovu ove tabele možete odrediti da li su neki od programa koje koristite legalni li ne. 

Program Opis Adresa
360besplatan https://www.360totalsecurity.com/
7-zipbesplatan http://www.7-zip.org
AcdSeekomercijalan http://www.acdsee.com/en/index
Adobe Acrobat Readerbesplatan https://get.adobe.com/reader/
Arhicadkomercijalan http://www.graphisoft.com/archicad/
Avastkomercijalan https://www.avast.com/index
Avast for Business Basicbesplatan https://www.avast.com/avast-for-business
AVGkomercijalan http://www.avg.com/ww-en/homepage
Avirakomercijalan https://www.avira.com/
BitDefenderkomercijalan http://www.bitdefender.com/
CCleanerkomercijalan https://www.piriform.com/legal/software-license/ccleaner
Chromebesplatan https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
ClamWinbesplatan http://www.clamwin.com/
Commodobesplatan https://antivirus.comodo.com/new-av/
Corel Drawkomercijalan http://www.coreldraw.com/rw/
CutePDFbesplatan http://www.cutepdf.com/Info/legal.asp
DivX Playerkomercijalan http://www.divx.com/en/terms-of-use
Eset Nodkomercijalan http://www.eset.com/
FastStone Image Viewerkomercijalan http://www.faststone.org/order.htm
Firefoxbesplatan https://www.mozilla.org/sr/firefox/new/
FoxITbesplatan https://www.foxitsoftware.com/products/pdf-reader/
GIMPbesplatan https://www.gimp.org/
ImgBurnbesplatan http://www.imgburn.com/
Immunetbesplatan http://www.immunet.com/
Irfanviewkomercijalan http://www.irfanview.com/main_what_is_engl.htm
Microsoft Esentialbesplatan https://www.microsoft.rs/
MS Officekomercijalan https://www.microsoft.rs/
Nanobesplatan http://www.nanoav.ru/
Notepad++besplatan https://www.acsu.buffalo.edu/~laurawan/Notepad++/user.manual/faq.html
Notepad2besplatan http://www.flos-freeware.ch/doc/notepad2-FAQs.html
OpenOfficebesplatan https://www.openoffice.org/sr/
Operabesplatan http://www.opera.com/
Outlookkomercijalan https://www.microsoft.rs/
Outlook Expressbesplatan https://www.microsoft.rs/
Skypebesplatan https://www.skype.com/en/
TeamViewerkomercijalan https://www.teamviewer.com
Thunderbirdbesplatan https://www.mozilla.org/sr/thunderbird/
Total Commanderkomercijalan http://www.ghisler.com/download.htm
Unthreatbesplatan http://www.unthreat.com/downloads.php
VideoLanbesplatan https://www.videolan.org/index.sr.html
Winampbesplatan http://www.winamp.com/
Windowskomercijalan https://www.microsoft.rs/
Windows Live Mailbesplatan https://support.microsoft.com/sr-latn-rs/help/17779/download-windows-essentials
WinPatrolbesplatan http://www.winpatrol.com/license.html
WinRarkomercijalan http://www.rarlab.com/download.htm
WinZipkomercijalan http://www.winzip.com/win/en/index.htm

Podelite: