Како се остварује право на пореске олакшице по основу зараде квалификованог новозапосленог лица исплаћене закључно са 31. децембром 2022.године?

Како се остварује право на ослобођење од плаћања дела пореза на доходак грађана и доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање по основу зараде квалификованог новозапосленог лица исплаћене закључно са 31. децембром 2022.године?

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-702/2020-04 од 12.5.2022. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: