Када обвезник ПДВ – инвеститор који, поред обављања инжењерске делатности, обавља и делатност разраде грађевинских пројеката, пренесе уз накнаду део имовине којим обавља делатност разраде грађевинских пројеката -објекат у изградњи (са припадајућим земљиштем), другом обвезнику ПДВ, који ће по завршетку изградње објекта у том објекту започети обављање тзв. угоститељске делатности, да ли по том основу постоји обавеза обрачунавања и плаћања ПДВ?

Заборавили сте лозинку?
Претплатите се

Поделите: