Јавни функционер не сме да употреби, ради стицања користи или погодности себи или другом или наношења штете другом, информације до којих дође на јавној функцији, ако нису доступне јавности

Заборавили сте лозинку?
Претплатите се

Поделите: