Javna rasprava o srpskom standardu o elektronskom fakturisanju

Institut za standardizaciju Srbije je objavio da je srpski standard o elektronskom fakturisanju ušao je u fazu javne rasprave.

Radi se o standardu SRPS EN 16931-1, Elektronsko fakturisanje — Deo 1: Semantički model podataka osnovnih elemenata elektronske fakture, na koji se poziva novi Zakon o elektronskom fakturisanju.

Trenutno je javnosti dostupan nact standarda na sledećem linku: https://iss.rs/sr_Cyrl/project/show/iss:proj:102613. Svi zainteresovani mogu davati komentare na tekst nacrta i predloge za izmenu sadržaja popunjavanjem onlajn obrasca.

Javna rasprava će trajati do 1. oktobra 2021. godine. Nakon usvajanja standard će biti slobodno dostupan za preuzimanje na veb-sajtu Instituta.

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje Instituta za standardizaciju Srbije:

„Standard SRPS EN 16931-1, Elektronsko fakturisanje — Deo 1: Semantički model podataka osnovnih elemenata elektronske fakture, na koji se poziva novi Zakon o elektronskom fakturisanju („Sl glasnik RS“, br. 44/2021), ušao je u fazu javne rasprave. To znači da je trenutno dostupan javnosti nacrt ovog standarda, koji se nalazi na sledećem linku: https://iss.rs/sr_Cyrl/project/show/iss:proj:102613. Svi zainteresovani, uz prethodnu registraciju (otvoren korisnički nalog), mogu davati komentare na tekst nacrta i predloge za izmenu sadržaja popunjavanjem onlajn obrasca, koji se nalazi na istom linku.

Javna rasprava za naSRPS EN 16931-1 započela je 02.08.2021. godine i trajaće 60 kalendarskih dana (završetak faze javne rasprave je 01.10.2021. god.). Ovaj standard predstavlja prevod istoimenog srpskog standarda usvojenog 2019. godine na engleskom jeziku, zajedno sa ispravkom donetom 2020. godine. Zainteresovane strane mogu pristupiti ovim dokumentima radi poređenja adekvatnosti prevoda na srpski jezik ovde: https://iss.rs/sr_Cyrl/project/show/iss:proj:72570 i ovde: https://iss.rs/sr_Cyrl/project/show/iss:proj:76472.

Standard će, nakon usvajanja, u skladu sa odlukom Evropske komisije, biti slobodno dostupan za preuzimanje na veb-sajtu Instituta.“

Podelite: