Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима

Одбор за привреду и финансије Владе Србије, на предлог Министарства привреде, одредило је програм јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама закона о привредним друштвима.

Јавна расправа ће се спровести у периоду од 10. до 29. октобра 2019. године.

Поред представника Министарства привреде, у раду на припреми Нацрта закона учествовали су и представници Министарства финансија, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Агенције за привредне регистре, Комисије за хартије од вредности, Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, Привредне коморе Србије, Центра за европске политике и Иницијативе дигитална Србија.

Текстове нацрта закона и образложења, као и образац за коментаре можете погледати и преузети овде:

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима

Образложење

Образац за коментаре

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству привреде, путем електронске поште на адресу: privrednadrustva@privreda.gov.rs или писаним путем на адресу Министарство привреде, Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима”.

По окончању јавне расправе Министарство привреде ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачинити извештај о спроведеној јавној расправи.

Поделите: