Jавнa расправa о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о електронском документу

Министарство трговине, туризма и телекомуникација објавило је јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању.

Јавна расправа спроводи се у периоду од 12. фебруара. до 03. марта 2021. године. 

У току јавне расправе биће организован округли сто путем видео конференцијске везе 24. фебруара 2021, са почетком у 10,00 часова. Састанку можете приступити путем следећег линка: https://mtt-serbia.webex.com/webappng/sites/mtt-serbia/meeting/download/0e79d8b1d7fc4748abd8f19decc600e5?siteurl=mtt-serbia&MTID=m66310e4cc0a5dcb2efbee1636b09d9fe

Иницијативе, предлози и сугестије и коментари достављају се Министарству трговине, туризма и телекомуникација, путем електронске поште на адресу: dijana.popovic@mtt.gov.rs или писаним путем на адресу: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Сектор за информационо друштво и информациону безбедност, Немањина бр. 26, 11000 Београд, са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању“.

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском послoвању

Образложење Нацрта закона о изменама и допунама Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању

Преглед одредби које се мењају

Програм јавне расправе

Oбразац за коментаре

У наставку преносимо у целости обавештење Министарства трговине, туризма и телекомуникација:

„У складу са Закључком 05 Број: 011-1268/2021 Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије од 10. фебруара 2021. године, Министарство трговине, туризма и телекомуникација објављује јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању.

Јавна расправа спроводи се у периоду од 12. фебруара. до 03. марта 2021. године.

Иницијативе, предлози и сугестије и коментари достављају се Министарству трговине, туризма и телекомуникација, путем електронске поште на адресу: dijana.popovic@mtt.gov.rs или писаним путем на адресу: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Сектор за информационо друштво и информациону безбедност, Немањина бр. 26, 11000 Београд, са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању“.

У току јавне расправе биће организован округли сто путем видео конференцијске везе у Београду који ће се одржати 24. фебруара 2021. у организацији Министарства трговине, туризма и телекомуникација, са почетком у 10,00 часова.

Састанку можете приступити путем следећег линка: https://mtt-serbia.webex.com/webappng/sites/mtt-serbia/meeting/download/0e79d8b1d7fc4748abd8f19decc600e5?siteurl=mtt-serbia&MTID=m66310e4cc0a5dcb2efbee1636b09d9fe

По окончању јавне расправе Министарство трговине, туризма и телекомуникација ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи, сачинити извештај о спроведеној јавној расправи и припремити коначну верзију Нацрту закона о изменама и допунама Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословање за разматрање на седници Владе.“

Поделите: