Извештај о попису и пратећа документација се могу саставити у електронском облику и потписати електронским потписом

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-473/2018-08 од 2.7.2018. год.)

Законом о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 62/2013 и 30/2018 – даље: Закон), уређују се обвезници примене овог закона, разврставање правних лица, организација рачуноводства и рачуноводствене исправе, услови и начин вођења пословних књига, признавање и вредновање позиција у финансијским извештајима, састављање, достављање и јавно објављивање финансијских извештаја и годишњег извештаја о пословању, Регистар финансијских извештаја, Национална комисија за рачуноводство, као и надзор над спровођењем одредби овог закона. 

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: