Izmena načina popunjavanja prijave PPP-PD sa olakšicom OL 23 i OL 25 od 1. oktobra 2021. godine

Prilikom podnošenja pojedinačne poreske prijave o obračunatim porezima i doprinosima (Obrazac PPP-PD), za lica za koja se koristi olakšica propisana odredbama člana 21đ Zakona o porezu na dohodak građana i člana 45g Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, i odredbama člana 21e Zakona o porezu na dohodak građana i člana 45d Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, polja 3.9 do 3.16 Obrasca PPP-PD, od 01.10.2021. godine, se popunjavaju na sledeći način:

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: