Измена начина попуњавања пријаве ППП-ПД са олакшицом ОЛ 23 и ОЛ 25 од 1. октобра 2021. године

Приликом подношења појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима (Образац ППП-ПД), за лица за која се користи олакшица прописана одредбама члана 21ђ Закона о порезу на доходак грађана и члана 45г Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, и одредбама члана 21е Закона о порезу на доходак грађана и члана 45д Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, поља 3.9 до 3.16 Обрасца ППП-ПД, од 01.10.2021. године, се попуњавају на следећи начин:

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: