Izmena izgleda znaka zabrane pušenja i znaka da je pušenje dozvoljeno

U „Službenom glasniku RS“, broj 89 od 4.10.2017. godine objavljen je Pravilnik o izmenama Pravilnika o obliku i sadržaju znaka zabrane pušenja i znaka da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru, načinu isticanja tih znakova, obrascu izveštaja o povredi zabrane pušenja, vrsti potrebnih dokaza o pušenju i načinu na koji se oni prikupljaju i na koji se utvrđuje prisustvo duvanskog dima u prostoru u kome je pušenje zabranjeno, kao i o obrascu za naplatu novčane kazne na licu mesta.

Izmene se odnose na izmenu izgleda znaka zabrane pušenja i znaka da je pušenje dozvoljeno, a stupaju na snagu 12. oktobra 2017. godine.

Izmena znaka zabrane pušenja se sastoji u sledećem:

  • ispod kruga umesto teksta „ZA KRŠENJE OVE ZABRANE IZRIČE SE KAZNA PROPISANA ZAKONOM“ ispisan je tekst „REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO ZDRAVLJA“.

Novi znak zabrane pušenja (znak u boji preuzmite ovde):

znak zabrane pušenja

Izmena znaka da je pušenje dozvoljeno se sastoji u sledećem:

  • ispod kruga ispisan je tekst „REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO ZDRAVLJA“.

Novi znak da je pušenje dozvoljeno (znak u boji preuzmite ovde):

znak da je pušenje dozvoljeno

Postavlja se pitanje da li treba izvršiti zamenu postojećih znakova? Iako će verovatno biti različitih mišljenja u vezi sa tim, smatramo da ne postoji obaveza zamene postojećih znakova. Niti bi to bilo logično niti se odredbama izmene pravilnika eksplicitno zahteva zamena.

Podsećamo da su Zakonom o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu („Službeni glasnik RS“, broj 30/2010) predviđene novčane kazne za prekršaj ako na odgovarajućim mestima nisu istaknuti znak zabrane pušenja odnosno znak da je pušenje dozvoljeno:

  • za pravna lica: od 500.000 do 1.000.000 dinara
  • za preduzetnike: od 300.000 do 500.000 dinara
  • za odgovorno lice u pravnom licu: od 30.000 do 50.000 dinara.

Podelite: