Izdavanje potvrda i rešenja o PIB-u isključivo elektronski

Od 1. decembra 2022. godine, poreski obveznici će sledeće potvrde i rešenja o poreskom identifikacionom broju (PIB-u) dobijati isključivo u elektronskoj formi u poresko sanduče preko portala Poreske uprave:

  • potvrdu o izvršenoj registraciji odnosno potvrdu o PIB-u na obrascu za novoosnovane poreske obveznike i obveznike koji vrše promene podataka o nazivu i adresi (REG obrazac);
  • potvrdu o odjavi registracije iz jedinstvenog registra poreskih obveznika na obrascu PO;
  • rešenje o oduzimanju ili vraćanju PIB-a i
  • rešenje o odbijanju zahteva za vraćanje privremeno oduzetog PIB-a.

Poreskim obveznicima koji su, na svom profilu na portalu Poreske uprave, ostavili i svoje kontakt podatke – putem mejla ili telefona, biće dostavljeno i obaveštenje o dostavi potvrde ili rešenja. Datumom uručenja smatraće se dan postavljanja akta u poresko sanduče.

Procedura podnošenja zahteva za vraćanje PIB-a ostaje nepromenjena. Zahtev se podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave u papirnom obliku ili u elektronskoj formi putem mejla.

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje Poreske uprave:

„Od 1. decembra 2022. godine, poreski obveznici će potvrde i rešenja o poreskom identifikacionom broju (PIB-u) dobijati isključivo u elektronskoj formi u poresko sanduče preko portala Poreske uprave. Poreskim obveznicima koji su, na svom profilu na portalu Poreske uprave, ostavili i svoje kontakt podatke – putem mejla ili telefona, biće dostavljeno i obaveštenje o dostavi potvrde ili rešenja. Datumom uručenja smatraće se dan postavljanja akta u poresko sanduče.

Poreski obveznici će, isključivo elektronski, ubuduće dobijati:

  • potvrdu o izvršenoj registraciji odnosno potvrdu o PIB-u na obrascu za novoosnovane poreske obveznike i obveznike koji vrše promene podataka o nazivu i adresi (REG obrazac);
  • potvrdu o odjavi registracije iz jedinstvenog registra poreskih obveznika na obrascu PO;
  • rešenje o oduzimanju ili vraćanju PIB-a i
  • rešenje o odbijanju zahteva za vraćanje privremeno oduzetog PIB-a.

Novi način dostave omogućava poreskim obveznicima brži uvid u razloge oduzimanja poreskog identifikacionog broja. Procedura podnošenja zahteva za vraćanje PIB-a ostaje nepromenjena. Zahtev se podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave u papirnom obliku ili u elektronskoj formi putem mejla. Spisak elektronskih adresa organizacionih jedinica Poreske uprave za prijem podnesaka elektronskim putem objavljen je na sajtu Poreske uprave u delu Kontakt.

Podsetimo, za pristup portalu Poreske uprave neophodno je da poreski obveznik poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat sa čipom izdatim od strane jednog od sertifikacionih tela u Republici Srbiji. U slučaju da poreski obveznik ne poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat, može ovlastiti drugo lice, rezidenta Republike Srbije, podnošenjem PEP obrasca nadležnoj filijali Poreske uprave. Ukoliko pak poseduje važeći kvalifikovani elektronski sertifikat, ovlašćenje za podnošenje poreske prijave elektronskim putem na PEP obrascu podnosi posredstvom elektronskog servisa Poreske uprave.“

Podelite: