Издавање коначне фактуре за секундарне сировине на СЕФ од стране добављача и евидентирање у Појединачној евиденцији ПДВ од стране купца

Питање

У априлу је добављачу уплаћен аванс за секундарне сировине у износу од 200.000 динара. Добављач је испоставио авансни рачун на 202.020,20 динара.  Као порески дужници смо урадили интерни обрачун на бруто аванс и то смо евидентирали у Појединачну евиденцију ПДВ у СЕФ за април. У мају је добављач испоставио коначни рачун на 50.000,00 и на то умањење 1% и по нашем мишљењу је погрешно исказао авансну основицу и анулирање.

Да ли је у коначном рачуну требало исказати 1% на 50.000, имајући у виду да је уплаћен аванс већи од фактуре? Колико треба да буде основица исказана на фактури? Како евидентирамо овај рачун у Појединачној евиденцији ПДВ у СЕФ за мај?

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: