Издавање извода и потврда о стварним власницима

Агенција за привредне регистре ће од почетка 2021. године почети са издавањем следећих извода и потврда из Централне евиденције стварних власника:

  • извод са подацима о стварним власницима регистрованог субјекта;
  • потврда са историјским подацима о стварним власницима регистрованог субјекта (потврда за регистрованог субјекта);
  • потврда да је неко физичко лице уписано, или је било уписано, као стварни власник регистрованог субјекта (потврда за физичко лице).

Захтев се подноси електронски (у ком случају се и накнада плаћа електронски) или у писаној форми (прилаже се доказ о уплати накнаде). Подносилац бира издавање у форми електронског документа или у папирној форми, без обзира на начин подношења захтева.

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

„Агенција за привредне регистре ће од почетка 2021. године почети са издавањем извода и потврда из Централне евиденције стварних власника.

Агенција ће издавати извод са подацима о стварним власницима регистрованог субјекта.

Такође, заинтересовани корисници моћи ће да добију потврду из Централне евиденције са историјским подацима о стварним власницима регистрованог субјекта (потврда за регистрованог субјекта), као и  потврду да је неко физичко лице уписано, или је било уписано, као стварни власник регистрованог субјекта (потврда за физичко лице).

Захтев се може поднети електронским путем, преко система за централизовано пријављивање корисника АПР (и у том случају се и накнада за издавање извода или потврде плаћа електронски), или у писаној форми, на посебном обрасцу који је доступан преко интернет странице Агенције.

Уколико се захтев подноси у писаној форми, уз исти се прилаже и доказ о уплати накнаде за издавање извода, односно потврде.

Подносилац има могућност да бира начин издавања документа без обзира на начин подношења, јер Агенција може  издати извод  или потврду у форми електронског документа, или у папирној форми.

Извод ће се добијати одмах у Агенцији, односно у њеним организационим јединицама, ако се захтев преда лично, док ће се потврде у папирној форми издавати у року од 2 дана од подношења захтева.

Извод или потврда, који се наручују преко система за централизовано пријављивање корисника, у електронском облику, моћи ће да се преузме одмах након извршеног плаћања накнаде.“

Поделите: