Истиче рок за пријем редовних годишњих финансијских извештаја за 2018. годину

Агенција за привредне регистре обавештава привредне субјекте који примењују Закон о рачуноводству да у понедељак 1. јула 2019. године истиче рок (до краја тог дана) за достављање редовних годишњих финансијских извештаја за 2018. годину.

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

„Обавештавамо прaвнa лицa, oднoснo прeдузeтнике који примењују Закон о рачуноводству, а нису саставила и доставила своје редовне годишње финансијске извештаје са одговарајућом документацијом за 2018. годину у складу са чланом 33. и 34. овог Закона, да рок за достављање ових извештаја истиче у понедељак 01. јула 2019. године (сви извештаји послати до 24 часа тог дана, сматрају се примљеним у року).

Закључно са јучерашњим даном, преко 152.000 обвезника је испунило ову обавезу (преко 113.000 обвезника доставило је редовне годишње финансијске извештаје истовремено са подацима за статистичке потребе, њих скоро 23.000 доставило је изјаве о нективности, а 16.000 је доставило редовне годишње финансијске извештаје самостално). У том смислу, очекује се да до истека рока још око 22.000 обвезника достави предметне извештаје.

У оквиру Регистра финансијских извештаја могу се пронаћи све релевантне информације односно инструкције у вези са достављањем редовног годишњег финансијског извштаја за 2018. годину, у форми правила, техничких и корисничких упутстава, као и видео упутстава, а евентуална спорна питања могу се слати на следеће електронске адресе, и то:

  • за ажурирање статусних података или података о законском заступнику потребно је упутити рекламацију на електронску адресу obveznicifi@apr.gov.rs,
  • за решавање питања у вези примене ПИС ФИ система, његовог приступа или проблема са потписивањем корисници се могу обратити на електронску адресу sd@apr.gov.rs и
  • за додатна питања и објашњења у вези достављања извештаја која не можете наћи на интернет страници Агенције и у корисничким упутствима за састављање и достављање извештаја, на располагању је мејл адреса finizvestaji@apr.gov.rs.

Позивамо све обвезнике доствљања извештаја да у зависности од природе питања правилно опредељују електронску адресу на коју их шаљу, а све у циљу ефикасније организације рада и благовременог добијања одговора на постављена питања. Информације о пријему и обради свих врста извештаја за 2018. годину, обвезници могу пратити на овој интернет страни, одељак Финансијски извештаји, линк Претрага поступка обраде извештаја за 2018. године.

И на крају подсећамо кориснике који су извршили уплату накнаде за обраду и јавно објављивање финансијског извештаја и прописане документације, да не чекају упаривање накнаде са предметом у посебном информационом систему Агенције, већ да скенирану уплатницу приложе на предвиђено место у том систему, и доставе припремљени извештај.“

Поделите: