Истиче рок за достављање редовних годишњих финансијских извештаја за 2020. годину

Агенција за привредне регистре обавештава привредне субјекте који примењују Закон о рачуноводству да у среду 30. јуна 2021. године истиче рок (до краја тог дана) за достављање редовних годишњих финансијских извештаја за 2020. годину.

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

„Агенција за привредне регистре обавештава прaвнa лицa и прeдузeтнике који примењују Закон о рачуноводству, а још увек нису саставила и доставила своје редовне годишње финансијске извештаје са одговарајућом документацијом за 2020. годину, да рок за њихово достављање истиче у среду 30. јуна 2021. године, у поноћ.

У наредна три дана, до истека рока, очекује се достављање још око 25.000 редовних годишњих финансијских извештаја са документацијом.

Закључно са јучерашњим даном, 250.000 обвезника је ове извештаје доставило на један од следећих начина:

  • око 191.000 – истовремено са подацима за статистичке потребе,
  • скоро 29.000 доставило је изјаве о нективности,
  • више од 30.000 је доставило своје извештаје самостално.

Као и свих ранијих, и ове године се очекује да велики број обвезника своје извештаје припреми и достави последњег дана рока, због чега је Агенција за среду, 30. јуна, до поноћи, обезбедила дежурства у Регистру финансијских извештаја и Сервис деску, ради пружања стручне помоћи у вези састављања и достављања финансијских извештаја и техничке подршке обвезницима, која је и иначе редовно доступна радним данима у Агенцији.

Подсећамо да се на интернет страници Агенције, у оквиру Регистра финансијских извештаја, могу пронаћи све релевантне информације односно инструкције у вези са достављањем редовног годишњег финансијског извештаја за 2020. годину, у форми правила, техничких и корисничких упутстава, као и видео упутстава, а евентуална спорна питања могу се слати на следеће електронске адресе, и то:

  • за ажурирање статусних података или података о законском заступнику потребно је упутити рекламацију на електронску адресу obveznicifi@apr.gov.rs,
  • за решавање питања у вези примене ПИС ФИ система, његовог приступа или проблема са потписивањем, корисници се могу обратити на електронску адресу sd@apr.gov.rs и
  • за додатна питања и објашњења у вези достављања извештаја која не можете наћи на овој интернет страници и у корисничким упутствима за састављање и достављање извештаја, на располагању је мејл адреса finizvestaji@apr.gov.rs.

Позивамо све обвезнике доствљања ових извештаја да у зависности од природе питања правилно опредељују електронску адресу за њихово слање, а све у циљу ефикасније организације рада и благовременог добијања одговора на постављена питања. 

Информације о пријему и обради свих врста извештаја за 2020. годину, обвезници могу пратити на овој интернет страници, у делу Финансијски извештаји, линк  „Претрага извештаја за 2020. године у поступку обраде“.

И на крају још једном скрећемо пажњу корисницима који су извршили уплату накнаде за обраду и јавно објављивање редовног годишњег финансијског извештаја и прописане документације, да не чекају упаривање накнаде са предметом у посебном информационом систему Агенције, већ да скенирану уплатницу приложе на предвиђено место у том систему и доставе припремљени извештај.“

Поделите: