Истиче рок за достављање документације уз редован годишњи финансијски извештај

Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава све обвезнике ревизије редовног годишњег финансијског извештаја (РГФИ) да у петак, 30. јуна 2023. године, истиче законски рок за достављање документације која је прописана чланом 45. Закона о рачуноводству.

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

„Агенција за привредне регистре обавештава све обвезнике ревизије редовног годишњег финансијског извештаја (РГФИ) да у петак, 30. јуна 2023. године, истиче законски рок за достављање документације која је прописана чланом 45. Закона о рачуноводству.

Обвезници ревизије, чији је РГФИ јавно објављен као потпун и рачунски тачан, документацију достављају креирањем новог захтева и то „Документација уз РГФИ“ или, уколико су вршене измене у односу на јавно објављен извештај, путем захтева „Кориговани РГФИ са документацијом“. Подношење наведених захтева је могуће и по истеку законског рока, а најкасније до краја 2023. године, с тим да је у том случају неопходно платити додатну накнаду услед неблаговременог достављања у износу од 3.000 динара.

Обвезници ревизије који нису поступили по јавно објављеном „Обавештењу о недостацима“, услед чега им је РГФИ јавно објављен као непотпун и рачунски нетачан или је јавно објављена информација да извештај не може бити објављен услед неплаћене накнаде, имају могућност да најкасније до краја године доставе потпун и рачунски тачан РГФИ заједно са документацијом, путем захтева „РГФИ и документација“, уз плаћање увећане накнаде услед кашњења у достављању РГФИ, односно документације.

За решавање конкретних питања, обвезници ревизије могу се обратити на следеће мејл адресе:

sd@apr.gov.rs – ради решавања питања у вези приступа Посебном информационом систему Агенције или због проблема у вези са потписивањем захтева, односно документације;

finizvestaji@apr.gov.rs – за додатна питања и објашњења у вези са достављањем документације.“

Поделите: