Испуњеност услова за пореско ослобођење недобитне организације у вези са укупном масом средстава исплаћених на име личних примања

Питање

У вези испуњености услова за пореско ослобођење недобитне организације у складу са Законом о порезу на добит правних лица, занима ме тумачење тачке 2) обрасца ИПОНО:

„2) укупан број запослених у периоду за који се подноси пореска пријава је _____, а укупна маса средстава исплаћених на име личних примања исплаћених запосленима, директорима и са њима повезаним лицима износи ___________________ и није већа од двоструког износа просечне годишње зараде по запосленом у Републици Србије у _________ години, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике;“

Имам следеће дилеме:

  • шта се подразумева под укуном масом средстава исплаћених на име личних примања (само бруто 1 зараде запослених или друга примања и која или бруто 2)?
  • шта значи да маса није од већа двоструког износа просечне годишње зараде по запосленом у Републици Србији? Да ли се мисли да појединачна лична примања нису већа од двоструког износа просечне годишње зараде по запосленом или да сва лична примања укупно нису већа од поменутог износа за све раднике (што би значило да неки запослени има већи износ од тога а неки мањи)?

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: