Исправка вредности потраживања – у складу са чланом 16. Закона или у складу са захтевима МСФИ 9

Да ли се у случају потраживања која су доспела а нису наплаћена до дана биланса (31. децембар 2021. године), исправка вредности, односно обезвређење утврђује у складу са чланом 16. Закона (за свако појединачно потраживање посебно), или се утврђује у складу са захтевима МСФИ 9 (применом модела заснованог на групном процењивању наплативости потраживања)?

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-62/2022-04 од 11.02.2022. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: