Eвидентирање страних лица без евиденцијског броја

Од данас је у Централној евиденцији стварних власника омогућено регистрованом заступнику нерезиденту потписивање електронским сертификатом који садржи број пасоша и податак о држави у којој је издат тај лични документ, без евиденцијског броја странца.

У наставку преносимо у целости саопштење АПР:

„У Централној евиденцији стварних власника од данас је омогућено регистрованом заступнику нерезиденту потписивање и електронским сертификатом који садржи број пасоша и податак о држави у којој је издат тај лични документ, без евиденцијског броја странца.

До сада је у Централну евиденцију уписано 11.201 стварни власник, а у току је поступак евидентирања за још 11.637.“

Поделите: