Евидентирање разлике између вредности по којој је непокретност у власништву привредног друштва набављена, односно евидентирана у пословним књигама и њене процењене (фер) вредности

Заборавили сте лозинку?
Претплатите се

Поделите: