Евидентирање промета преко фискалног уређаја оствареног пружањем услуга персоналне асистенције физичким лицима, у складу са прописима који регулишу област социјалне заштите

Евидентирање промета преко електронског фискалног уређаја оствареног пружањем услуга персоналне асистенције корисницима – физичким лицима од стране Центара за самостални живот особа са инвалидитетом у Београду, регистрованог под шифром делатности 94.99 (Делатност осталих организација на бази учлањења), при чему наведене услуге пружа у складу са прописима који регулишу област социјалне заштите

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00349/2022-04 од 08.5.2023. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: