Електронска форма уговора о ревизији и услови да мало или средње правно лице пређе са МСФИ на МСФИ за МСП

а) Да ли уговор о ревизији обе уговорне стране могу да потпишу квалификованим електронским потписом тако да се на тај начин задовољи писани облик прописан Законом о ревизији као обавезна форма за уговор о ревизији?
б) Који законски услови треба да се испуне да би мало или средње правно лице које примењује по свом избору МСФИ, у складу са чланом 25. став 2. Закона о рачуноводству, прешло са МСФИ на МСФИ за МСП?

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00941/2020-16 од 13.01.2021. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: