еФактуре – нове исправке верзија 3.4.4 и ажурирано интерно техничко упутство

На интернет страни еФактура објављена су следећа документа:

Подсећамо да су од августа 2022. године нове исправке прво доступне само на демо верзији СЕФ а тек после одређеног времена и на продукционој верзији (видети текст овде).

Најављено је да ће нове исправке 3.4.4 бити доступне на продукционој верзији СЕФ од 11.8.2023. године.

Корисничко упутство за Систем електронских фактура на порталу Необилтен биће ускоро ажурирано са верзијом од 8. августа 2023. године.

У наставку је дат преглед свих функционалности и промена које су део исправке 3.4.4 решења СЕФ:

1. Скидање калкулације вредности у пољима „Обрачунати ПДВ“ и „Укупан износ“ након уноса основице код Промета уз накнаду у Збирној евиденцији ПДВ, на графичком интерфејсу

Скинуте су калкулације вредности у пољима „Обрачунати ПДВ“ и „Укупан износ“ након уноса основице код Промета уз накнаду у Збирној евиденцији ПДВ, на графичком интерфејсу и омогућен је слободан унос у овим пољима.

Наведена измена у апликацији приказана је на страни 155 Интерног техничког упутства.

2. Измењена је валидација код уноса јединичне цене добра односно услуге на ставци фактуре, на графичком интерфејсу и кроз API, на максимално 4 децимале у односу на садашње 2

Измењена је валидација код уноса јединичне цене добра односно услуге на ставци фактуре, на графичком интерфејсу и кроз API, на максимално 4 децимале у односу на садашње 2.

Наведена измена у апликацији приказана је на страни 143 Интерног техничког упутства.

Наведена измена односи се на следеће API endpointe за слање фактуре:

  • /api/publicApi/sales-invoice/ubl/upload
  • /api/publicApi/sales-invoice/ubl

Приликом слања XML фактуре на ове endpoint-e, поменута нумеричка вредност са описаним ограничењем на броју децимала се односи на следеће линије у UBL-у:

/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:PriceAmount (for documents: Invoice, Debit note and Prepayment) – Нето цена артикла

/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Price/cbc:PriceAmount (Credit note) – Нето цена артикла

У случају да унета вредност садржи више од 4 децимале, корисник ће добити поруку грешке: „Invoice line price amount has more decimals than permitted“.

Такође, на следећим линијама у UBL-у, у пољима која се односе на цену артикла, али нису обавезна за унос, је такође омогућен унос до 4 децимале:

/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount (for documents: Invoice, Debit note and Prepayment) – Бруто цена артикла

/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Price/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount (Credit note) – Бруто цена артикла

/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount (for documents: Invoice, Debit note and Prepayment) – Попуст на цену артикла

/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Price/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount (Credit note) – Попуст на цену артикла

Поделите: