еФактуре – нове исправке верзија 3.3 и ажурирано интерно техничко упутство

Допуна 8.5.23.
Од 8. маја 2023. године нове исправке 3.3 доступне су и на продукционој верзији СЕФ.

На интернет страни еФактура објављена су следећа документа:

Подсећамо да су од августа 2022. године нове исправке прво доступне само на демо верзији СЕФ а тек после одређеног времена и на продукционој верзији (видети текст овде).
Корисничко упутство за Систем електронских фактура на порталу Необилтен биће ускоро ажурирано са верзијом од 26. априла 2023. године.

У наставку је дат преглед свих функционалности и промена које су део исправке 3.3 решења СЕФ:

1. Измењене лабеле за Појединачну евиденцију ПДВ

Измењене су следеће лабеле за Појединачну евиденцију ПДВ:

 • Лабела ‘Појединачна евиденција ПДВ-а” у ”Појединачна евиденција ПДВ” на главном менију
 • Дугме „Додај нови документ” у ”Додај нову Појединачну евиденцију ПДВ”
 • Назив колоне ”Број обрачуна” у ”Број Појединачне евиденције ПДВ”
 • Обрисана лабела ”Детаљи документа”
 • Измена статуса ”Замењено” у ”Кориговано”
 • Лабела ”Датум промета” у ”Датум евидентирања”
 • Лабела ”Временски опсег” у ”Порески период”
 • Лабела ”Правац документа” у ”Промет”
 • Вредност промета ”Улазни” у ”Набавка”
 • Вредност промета ”Излазни” у ”Испорука”
 • Лабела ”Идентификатор пошиљаоца/примаоца (ПИБ/ЈБКЈС)” у ”Идентификатор лица које врши промет (ПИБ/ ПИБ и ЈБКЈС/ Порески број страног лица)”
 • Обрисана лабела ”Инострана фактура”
 • Вредност типа документа ”Књижно одобрење” у ”Документ о смањењу”
 • Вредност типа документа ”Књижно задужење” у ”Документ о повећању”
 • Вредност типа документа ”Авансни рачун” у ”Авансна фактура”
 • Вредност типа документа ”Интерни рачун за промет страних лица” у ”Интерни рачун за промет страног лица”
 • Вредност типа документа ”Други интерни обрачун” у ”Други интерни рачун”
 • Лабела ”Број повезаног документа” у ”Број документа”
 • Лабела ”Повезани авансни рачуни” у ”Повезане авансне фактуре”
 • Лабела ”Додај авансни рачун” у ”Додај авансну фактуру”
 • Лабела ”Датум плаћања” у ”Датум наплате/плаћања аванса”
 • Лабела ”Укупан износ накнаде” у ”Укупан износ накнаде/вредности”
 • Лабела ”Опис промета по стопи 20%” у ”Опис промета по стопи од 20%”
 • Лабела ”Основица ПДВ по стопи 20%” у ”Основица по стопи од 20%”
 • Лабела ”Обрачунати ПДВ по стопи 20%” у ”Обрачунати ПДВ по стопи од 20%”
 • Лабела ”Опис промета по стопи 10%” у ”Опис промета по стопи од 10%”
 • Лабела ”Основица ПДВ по стопи 10%” у ”Основица по стопи од 10%”
 • Лабела ”Обрачунати ПДВ по стопи 10%” у ”Обрачунати ПДВ по стопи од 10%”
 • Лабела ”Обрачунати ПДВ” у ”Укупно обрачунати ПДВ”
 • Обрисана лабела ”Право на одбитак ПДВ” за типове докумената ”Интерни рачун за промет страног лица” и ”Други интерни рачун”

Наведене измене приказане су на стр. 182 – 186 Интерног техничког упутства.

2. Уведено је ново обавезно поље „Година“ на Појединачној евиденцији ПДВ

Уведено је ново обавезно поље „Година“ на Појединачној евиденцији ПДВ-а. Наведена измена приказана је на страници 184 Интерног техничког упутства.

3. Уведено је ново опционо поље „Основ за авансно плаћање“ на Појединачној евиденцији ПДВ

Уведено је ново опционо поље „Основ за авансно плаћање“ на Појединачној евиденцији ПДВ. Наведена измена приказана је на страници 185 Интерног техничког упутства.

4. На корисничком интерфејсу је укинуто поље „Инострана фактура“ на Појединачној евиденцији ПДВ

На корисничком интерфејсу је укинуто поље „Инострана фактура“ на Појединачној евиденцији ПДВ.

5. На корисничком интерфејсу је укинуто поље ”Право на одбитак ПДВ” за типове докумената ”Интерни рачун за промет страног лица” и ”Други интерни рачун”, на Појединачној евиденцији ПДВ

На корисничком интерфејсу је укинуто поље ”Право на одбитак ПДВ” за типове докумената ”Интерни рачун за промет страног лица” и ”Други интерни рачун”, на Појединачној евиденцији ПДВ.

6. Измењене лабеле за Збирну евиденцију ПДВ

Измењене су следеће лабеле за Збирну евиденцију ПДВ:

 • Лабела ”Збирна евиденција ПДВ-а” у ”Збирна евиденција ПДВ” на главном менију
 • Дугме ”Додај нову евиденцију” у ”Додај нову Збирну евиденцију ПДВ”
 • Обрисана лабела ”Детаљи збирне ПДВ евиденције”
 • Лабела ”Број обрачуна” у ”Број Збирне евиденције ПДВ”
 • Измена статуса ”Замењено” у ”Кориговано”
 • Додата лабела ”Датум евидентирања”
 • Лабела ”Временски опсег” у ”Порески период”
 • Лабеле ”ПДВ по стопи од 20%” у ”Промет по стопи од 20%”
 • Обрисане лабеле ”Опис промета”
 • Лабеле ”Пореска основица” у ”Основица”
 • Лабеле ”ПДВ по стопи од 10%” у ”Промет по стопи од 10%”
 • Обрисане лабеле ”Укупан износ”
 • Лабела ”Смањење ПДВ-а на основу промета из претходних периода” у ”Смањење ПДВ”
 • Лабела ”Увећање ПДВ-а на основу промета из претходних периода” у ”Повећање ПДВ”

Наведене измене приказане су на стр. 178 – 182 Интерног техничког упутства.

7. Уведено је ново обавезно поље „Датум евидентирања“ на Збирној евиденцији ПДВ

Уведено је ново обавезно поље „Датум евидентирања“ на Збирној евиденцији ПДВ. Наведена измена приказана је на страници 181 Интерног техничког упутства.

8. На корисничком интерфејсу су укинута сва поља „Опис промета“ на Збирној евиденцији ПДВ

На корисничком интерфејсу су укинута сва поља „Опис промета“ на Збирној евиденцији ПДВ.

9. На корисничком интерфејсу су укинута сва поља „Укупан износ“ на Збирној евиденцији ПДВ

На корисничком интерфејсу су укинута сва поља „Укупан износ“ на Збирној евиденцији ПДВ.

НАПОМЕНА: Све разлике између претходне и нове верзије АПИ метода за евиденцију ПДВ-а су приказане у документу објављеном на порталу е-Фактура:

Спецификација измена евиденције ПДВ.

10. Спровођење промене статуса код корисника који су постали субјекти јавног сектора

Увођење одређене ознаке на корисницима који су постали субјекти јавног сектора, након што су били субјекти приватног сектора, тако да се на њих примењују законске норме о аутоматском одобравању примљених електронских фактура.

11. Омогућено је да се „Књижно одобрење“ изда и за документ „Авансна фактура“, независно од тога да ли је документ „Авансна фактура“ прихваћен или није

Омогућено је да се „Књижно одобрење“ изда и за документ „Авансна фактура“, независно од тога да ли је документ „Авансна фактура“ прихваћен или није. Наведена измена приказана је на страници 170 Интерног техничког упутства.

12. Одобравање одбијене фактуре и за примаоце који су субјекти јавног сектора, али само у случајевима кад се фактура не евидентира у ЦРФ

Одобравање одбијене фактуре и за примаоце који су субјекти јавног сектора, али само у случајевима кад се фактура не евидентира у ЦРФ.

13. Исправке

1) Скраћено време за поновно слање фактуре са истим RequestID на најмању могућу вредности (до завршетка захтева који се извршава). Омогућено да корисник „Носилац јавних набавки“ преузме прилог фактуре.

2) Рефакторисање логике враћања грешака и рашчлањивање грешака од InvalidXml типа грешке

3) Приликом отказивања авансног рачуна и прављења новог са истим бројем, исправљен проблем код креирања коначног рачуна који се референцира на активни аванс, игнорише се отказани.

4) Изједначавање изгледа PDF и XML везано за податке пошиљаоца и примаоца – ПДФ користи податке о примаоцу и пошиљаоцу искључиво из XML датотеке.

5) Исправљена валидациона грешка у случају превеликих износа.

6) Укинута је глобална претрага докумената на врху страница за преглед улазних и излазних докумената.

7) Имплементирано је посебно поље за претрагу улазних и излазних докумената преко кога је могуће претражити улазна и излазна документа на основу броја документа.

8) Редизајниран систем филтера на прегледу улазних и излазних докумената.

9) Имплементирано је филтрирање листе послатих и примљених фактура по пошиљаоцу/примаоцу на корисничком интерфејсу.

10) Додата валидациона грешка у случају уноса компаније која није субјект јавног сектора као Носиоца јавних набавки при увозу XML у Систем е-фактура.

11) Додата валидација да није могуће одобрити сторнирани документ.

Поделите: