еФактуре – нове исправке верзија 3.1 и ажурирано интерно техничко упутство

Допуна 28.1.23.
Од 28. јануара 2023. године нове исправке 3.1 доступне су и на продукционој верзији СЕФ.

На интернет страни еФактура објављена су следећа документа:

Подсећамо да су од августа 2022. године нове исправке прво доступне само на демо верзији СЕФ а тек после одређеног времена и на продукционој верзији (видети текст овде).
Корисничко упутство за Систем електронских фактура на порталу Необилтен биће ускоро ажурирано са верзијом од 11. јануара 2023. године.

У наставку је дат преглед свих функционалности и промена које су део исправке 3.1 решења СЕФ:

1. Омогућено креирање и слање коначног рачуна који се референцира на један или више авансних рачуна, без обзира на статусе одобравања повезаних авансних рачуна

Омогућено креирање и слање коначног рачуна који се референцира на један или више авансних рачуна, без обзира на статусе одобравања повезаних авансних рачуна. Наведена измена је приказана на страници 202 Интерног техничког упутства.

2. Уведена валидација да авансни рачун не може бити сторниран уколико је везан за коначни рачун који није сторниран

Уведена валидација да авансни рачун не може бити сторниран уколико је везан за коначни рачун који није сторниран. Наведена измена је приказана на страници 204 Интерног техничког упутства.

3. Укинута могућност отказивања издате фактуре

Укинута могућност отказивања издате фактуре. Задржана могућност сторнирања издате фактуре. Наведена измена је приказана на страницама 189 и 204 Интерног техничког упутства.

4. Омогућено да се отказивање фактуре у ЦРФ-у ради при сторнирању фактуре, уместо при њеном одбијању

Омогућено да се отказивање фактуре у ЦРФ-у ради при сторнирању фактуре, уместо при њеном одбијању. Наведена измена је приказана на страницама 189 и 213 Интерног техничког упутства.

5. Омогућено да након акције одбијања фактуре, прималац фактуре може да накнадно одобри фактуру

Омогућено да након акције одбијања фактуре, прималац фактуре може да накнадно одобри фактуру. Наведена измена је приказана на страници 214 Интерног техничког упутства.

6. Измењене су лабеле „Одобри“/“Одбаци“ у „Прихватање“/“Одбијање“, и „Преузми“ у „Преузми ПДФ“ на форми фактуре

Измењене су лабеле „Одобри“/“Одбаци“ у „Прихватање“/“Одбијање“, и „Преузми“ у „Преузми ПДФ“ на форми фактуре. Наведена измена је приказана на страницама 189, 203, 204, 213 и 214 Интерног техничког упутства на релевантним сликама.

Поделите: