еФактуре – нове исправке верзија 2.6 и ажурирано интерно техничко упутство

На интернет страни еФактура објављена су следећа документа:

Корисничко упутство за Систем електронских фактура на порталу Необилтен ажурирано је са верзијом од 13. јула 2022. године.

У наставку је дат преглед свих функционалности и промена које су део исправке 2.6 решења СЕФ:

1. Проширен је назив компаније на 500 карактера

Поље за унос назива компаније је проширено на 500 карактера како би могло да се унесе пуно пословно име правног лица. Наведена измена је приказана на страницама 237 Интерног техничког упутства.

2. Допуна описа употреба пореских категорија

Појашњена употреба пореских категорија OE и N. Наведена измена у колони „Сврставање промета“ је приказана на страници 211 Интерног техничког упутства.

3. Омогућено је ажурирање података контакта

Омогућено је ажурирање података о контакту. Корисницима је на располагању дугме на детаљном приказу контакта помоћу кога могу ажурирати основне податке о свом контакту. Наведена измена је приказана на страници 244 Интерног техничког упутства.

Овим ажурирањем приказаће се пословно име корисника тамо где је био назив, и попуниће се ПИБ ако не постоји.

4. Порука упозорења да фактура неће бити регистрована у ЦРФ-у

Додата је порука упозорења приликом слања фактуре да обавеза неће бити евидентирана у Централном Регистру Фактура (ЦРФ) уколико се на страни примаоца налази Корисник Јавних Средстава а пошиљалац није назначио да је потребно евидентирати обавезу у Централном Регистру Фактура. Наведена измена је приказана на страници 208 Интерног техничког упутства.

5. Страница са детаљима исправке

Додата је страница у оквиру које корисници могу видети последње измене и исправке Система Е-фактура. Наведена измена је приказана на страници 196 Интерног техничког упутства.

6. Исправке

1) Додата је валидација цене производа за књижно одобрење које се шаље путем АПИ сервиса. Вредност мора бити у опсегу од -99999999999999.99 до 99999999999999.99

2) Постављена је валидација да корисник не може да пошаље документ са негативном ценом

3) Приликом слања књижног одобрења које је везано за фактуру која се не налази у систему путем АПИ сервиса, уколико у контактима нема купца коме се шаље књижно одобрење, креира се нови контакт

4) На ПДФ приказу књижног одобрења додате су вредности ”Укупно за уплату” и ”Валута фактуре”

5) Додато је дугме ”Откажи” за документа у статусу ”Нови”

6) Омогућено отказивање документа у статусу ”Нови”

7) Омогућена је измена имејл адресе компаније у одељку ”Подешавања”

8) Омогућено је аутоматско брисање дуплих фактура на сваких 15 минута приликом чега се шаље имејл обавештење и нотификација путем АПИ сервиса

9) Додата је валидација да број фактуре не може бити краћи од 3 карактера

10) Омогућен је приказ целог износа у пољима ”Цена” и ”Износ без ПДВ-а” на корисничком интерфејсу

11) Исправљен је приказ валуте на страни продавца када је документ у статусу ”Нови”. Сада се приказује РСД уместо ЕУР.

12) Из пореске категорије О су уклоњене дуплиране пореске шифре PDV-RS-17-4-2 и PDV-RS-17-4-3

13) Онемогућено је ажурирање података о компанији код сваке пријаве законског заступника на систем

14) Додато је дугме ”Преузми” за отказана документа

15) Када корисник измени назив компаније у одељку подешавања, аутоматски ће се ажурирати назив компаније у менију за одабир компаније у горњем десном углу корисничког интерфејса.

16) Омогућено је логовање пореских пуномоћника. Рад пореских пуномоћника у Систему е-Фактура приказан је на страници 191 Интерног техничког упутства.

17) За пореску категорију ОЕ додате су пореске шифре PDV-RS-7a-4, PDV-RS-9, PDV-RS-4-NP, PDV- RS-5-NP, PDV-RS-3-NP-ostalo

18) За пореску категорију N додата је пореска шифра PDV-RS-6-1-1 (BN)

19) За пореску категорију N допуњени су називи пореских шифара PDV-RS-4 и PDV-RS-5

Поделите: