еФактуре – нове исправке верзија 2.7 и ажурирано интерно техничко упутство

На интернет страни еФактура објављена су следећа документа:

Корисничко упутство за Систем електронских фактура на порталу Необилтен ажурирано је са верзијом од 25. јула 2022. године.

У наставку је дат преглед свих функционалности и промена које су део исправке 2.7 решења СЕФ:

1. Проширен обухват пореских категорија

Код пореске категорије N (анулирање) омогућено је да се после исказивања података о промету добара и услуга који се врши уз накнаду, уколико је за тај промет другим законом прописано умањење износа за плаћање, приказивање умањења износа за плаћање врши се тако што се у делу количина наводи -1, а у делу цена се наводи износ за који се врши умањење (Интерно техничко упутство стр. 211).

2. Исправке

1) Омогућено слање фактуре која је мењана након ажурирања нацрта

2) Могуће је имати само једну адресу уписану у базу

3) Приликом уноса максималног износа у поље „Цена“ укупан износ се не умањује за 0,01

4) Уколико СЕФ не добије статус документа из ЦРФ-а приказаће се нови статус CirStatusSyncError

5) Поправљена је пагинација на страницама: Појединачна евиденција ПДВ-а и Збирна евиденција ПДВ-а

6) Корисницима је онемогућено да мењају валуту документа на страници Подешавања документа

7) Додата је одговарајућа порука уколико корисник покуша да отпреми документ који је у страној валути

8) Додата је одговарајућа порука уколико корисник покуша да отпреми документ са негативном ценом

9) У верзији на енглеском језику промењен је назив дугмета на искачућем прозору за потврду да није обележено слање у ЦРФ када се документ шаље субјекту јавног сектора

10) Приликом слања Авансног рачуна, Књижног одобрења/задужења неће се приказивати искачући прозор за потврду да није обележено слање у ЦРФ када се документ шаље ка субјекту јавног сектора

11) Додата је одговарајућа порука уколико корисник покуша да отпреми документ са негативном ценом путем API-ја

12) Промењена је логика заокруживања на 2 децимале. Увек се заокружује на већу децималу када је последња цифра 5

13) Урађен је превод на ћирилицу лабеле ЈМБГ на страници „Додај нову компанију“

14) Уклоњено је обележавање документа као дупликта када корисник искористи број документа који је отказан

15) Дозвољен је унос броја телефона у било ком формату на страници „Подешавања компаније“

16) Урађена је транслитерација поља за претрагу у падајућем менију код назива компаније

17) Омогућено је освежавање података о ПИБ-у и у случају када је претходна вредност била празна

18) Додата је нова шифра основа за ПДВ категорију „N“ PDV-RS-3-DZ

Поделите: