еФактуре – нова верзија 3.7 и ажурирано интерно техничко упутство

На интернет страни еФактура објављена су следећа документа:

Подсећамо да су од августа 2022. године нове исправке прво доступне само на демо верзији СЕФ а тек после одређеног времена и на продукционој верзији (видети текст овде).
Корисничко упутство за Систем електронских фактура на порталу Необилтен биће ускоро ажурирано са верзијом од 29. јуна 2024. године.

У наставку је дат преглед свих функционалности и промена које су део нове верзије 3.7 СЕФ:

Важна напомена: не захтевају се додатна прилагођавања корисника који приступају СЕФ-у путем апликативног интерфејса.

1. Имплементирана је могућност генерисања података са листе улазних и излазних докумената у CSV формату

На табеларном приказу свих излазних докумената, улазних докумената и фактура носиоца јавних набавки имплементирана је опција „Извези у CSV“.

Генерисањем CSV извештаја добијају се следећи подаци:

 • ID документа – јединствени идентификатор
 • Е-фактура линк – који води ка документу на СЕФ-у
 • Број е-фактуре
 • Тип е-фактуре
 • ЦРФ идентификатор
 • ЦРФ статус
 • Статус е-фактуре
 • Прималац / Издавалац
 • Износ
 • Датум промета
 • Датум издавања
 • Валута – у зависности у којој је валути креирана електронска фактура

Временски опсег за генерисање података ограничен је на максимално један календарски месец. Језик генерисаног извештаја ће бити у складу са избором језика платформе (СРП / SRP / ENG). Уколико на табеларном приказу нема података, опција „Извези у CSV“ неће бити доступна.

Наведена измена на корисничком интерфејсу приказана је на страници 132. Интерног техничког упутства.

2. Креирана је нова PublicApi метода GET/api/publicApi/getEfakturaVersion

Креирана је нова PublicApi метода GET/api/publicApi/getEfakturaVersion, која као резултат враћа тренутну верзију СЕФ-а.

Резултат позива методе је у формату:

{

„Version“: „3.7“

}

Наведена измена приказана је на страници 80. Интерног техничког упутства.

3. Измена лабела на корисничком интерфејсу и у спољном приказу документа (ПДФ)

На корисничком интерфејсу у делу за унос авансног рачуна, преименована је лабела „Датум плаћања“ у „Датум издавања“, како би се сва референцирана документа пратила по датуму издавања документа.

У складу са корисничким интерфејсом, на спољном приказу фактуре (ПДФ) преименована је лабела „Датум слања изабраног авансног рачуна“ у „Датум издавања изабраног авансног рачуна“.

4. Е-фактура се евидентира у централни регистар фактура (ЦРФ) на крају процеса слања

Електронска фактура се шаље у централни регистар фактура (ЦРФ) на самом крају процеса слања фактура. Овим ће се избећи ситуација да електронска фактура буде евидентирана у систему Централног регистра фактура (ЦРФ), а да у Систему електронских фактура (СЕФ) није успешно послата.

5. Омогућена је употреба места испоруке (Delivery секција) и за документ о повећању и за документ о смањењу

За електронске фактуре које се шаљу као XML документ, било пре корисничког било преко апликативног интерфејса, омогућена је употреба места испоруке, у свим типовима докумената (BG-13 Delivery information). Задржана је валидација да Delivery секција може да садржи датум промета (BT-72 Actual delivery date) само за тип документа фактура:

Или преко апликативног интерфејса: {

‘’Message’’: ‘’This invoice type cannot have defined actual delivery date element’’. ‘’FieldName’’: ‘’invoice.Delivery.ActualDeliveryDate’’.

‘’ErrorCode’’: ”UBLDeliveryDateNotANowedForThisInvoiceType’’

}

Додатно, тип документа фактура може да садржи датум промета, уколико је за шифру датума пореске обавезе (BT-8 cac:InvoicePeriod/cbc:DescriptionCode) унета вредност Датум промета (35).

6. Исправке

1) Код слања електронске фактуре у XML формату, на корисничком интерфејсу уједначен је приказ укупне вредности ПДВ у односу на вредност у XML документу.

2) Статус „Подсетник послат“ је уклоњен са корисничког интерфејса.

3) Коригован је начин рачунања збирова приликом уноса електронске фактуре на корисничком интерфејсу, како би се отклониле ситуације да се различито приказује износ електронске фактуре приликом уноса преко корисничког интерфејса и износа у генерисаном XML документу (разлика од 0,01 динар).

4) На корисничком интерфејсу онемогућено је креирање контакта уколико субјект није регистрован у Систему електронских фактура (СЕФ).

5) Метода јавног API api/publicApi/purchase-invoice/ids више неће враћати резултат за статусе који не постоје или више нису у употреби.

6) Оптимизована апликација у циљу стабилизације процеса слања електронске фактуре.

7) Исправљена је грешка која је омогућавала да се изабрана авансна фактура поново појави на листи доступних повезаних аванса након одабира повезане авансне фактуре приликом креирања коначне фактуре на корисничком интерфејсу.

8) На корисничком интерфејсу исправљена је грешка која је онемогућавала слање документа уколико се као прималац одабере корисник јавних средстава и селектује поље „Пошаљи у ЦРФ“, а затим се накнадно промени прималац и одабере корисник који не припада јавном сектору.

9) На корисничком интерфејсу и преко метода јавног API омогућено је креирање документа о смањењу уколико се повезани референцирани документ налази у једном од следећих статуса: „Послато“, „Одобрено“ и „Одбијено“.

10) Приликом креирања електронске фактуре на основу XML документа преко корисничког интерфејса или преко апликативног интерфејса, уведена је валидација у случају када се у документу наведе ЈБКЈС купца, а купац у СЕФ-у није регистрован као буџетски корисник. У том случају СЕФ ће вратити грешку:

Или преко апликативног интерфејса:

{

„Message“: „Company that is not a budget type company may not contain PartyIdentificationId (JBKJS)“, „FieldName“: „einvoice.AccountingCustomerParty.Party.PartyIdentification.ID.Value“,

„ErrorCode“: „UBLCannotBeDefinedPartyIdentificationIdForNonBudgetCompany“

}

11) Исправљена је грешка која је на корисничком интерфејсу, и на страници продаја и на страници набавке, онемогућавала преузимање свих докумената једне електронске фактуре кликом на дугме „Преузми све“ када фактура има више прилога истог назива.

12) Онемогућено је да корисник активира обрисани налог субјекта у Систему електронских фактура (СЕФ), освежавањем података у секцији „Подешавања“.

13) На корисничком интерфејсу, поље „Пошаљи у ЦРФ“ је доступно само приликом креирања документа типа „Фактура“.

14) На корисничком интерфејсу исправљена је грешка код приказа типа документа приликом уноса Појединачне ПДВ евиденције.

Поделите: