еФактуре – нова верзија 3.6.1

На интернет страни еФактура објављен је следећи документ:

Подсећамо да су од августа 2022. године нове исправке прво доступне само на демо верзији СЕФ а тек после одређеног времена и на продукционој верзији (видети текст овде).

У наставку је дат преглед свих функционалности и промена које су део нове верзије 3.6.1 СЕФ:

Важна напомена: не захтевају се додатна прилагођавања корисника који приступају СЕФ-у путем апликативног интерфејса.

1. Измена лабела у спољном приказу документа (ПДФ)

За тип документа „Фактура“ измењене су следеће лабеле:

 • У делу заглавља и у делу калкулације лабела „Укупан износ“ је преименована у „Износ за плаћање“
 • Лабела „Међузбир“ преименована је у „Укупан износ фактуре“
 • „Авансирана основица – стопа 10%“ преименована је у „Основица по авансу – стопа 10%“
 • „Авансирана основица – стопа 20%“ преименована је у „Основица по авансу – стопа 20%“
 • „Авансирани ПДВ – стопа 10%“ преименована је у „ПДВ по авансу – стопа 10%
 • „Авансирани ПДВ – стопа 20%“ преименована је у „ПДВ по авансу – стопа 20%“
 • „Укупно авансирана основица“ преименована је у „Укупна основица по авансу“
 • „Укупно авансиран ПДВ“ преименована је у „Укупан ПДВ по авансу“
 • „Укупан авансиран износ“ преименована је у „Укупан износ по авансу“
 • „Укупно основица умањена за авансе – стопа 10%“ преименована је у „Укупан износ основице умањен за основицу по авансу – стопа 10%“
 • „Укупно основица умањена за авансе – стопа 20%“ преименована је у „Укупан износ основице умањен за основицу по авансу – стопа 20%“
 • „Укупно ПДВ умањен за авансе – стопа 10%“ преименована је у „Укупан ПДВ умањен за ПДВ по авансу – стопа 10%“
 • „Укупно ПДВ умањен за авансе – стопа 20%“ преименована је у „Укупан ПДВ умањен за ПДВ по авансу – стопа 20%“

За тип документа „Авансни рачун“ (авансна фактура) измењена је следећа лабела:

 • У делу заглавља и у делу калкулације, лабела „Износ авансне уплате“ и „Укупан износ“ су преименоване у „Укупан износ аванса“

За тип документа „Књижно задужење“ (документ о повећању) измењене су следеће лабеле:

 • „Међузбир“ преименована је у „Укупан износ повећања“
 • У делу заглавља обрисана је лабела „Укупан износ повећања“
 • У делу калкулације обрисане су следеће лабеле:
  • „Укупно основица умањена за авансе – стопа 20%“
  • „Укупно основица умањена за авансе – стопа 10%“
  • „Укупно ПДВ умањен за авансе – стопа 20%“
  • „Укупно ПДВ умањен за авансе – стопа 10%“
  • „Укупан износ“

За тип документа „Књижно одобрење“ (документ о смањењу) измењене су следеће лабеле:

 • „Међузбир“ је преименована у „Укупан износ смањења“
 • У делу заглавља обрисана је лабела „Укупан износ“
 • У делу калкулације обрисане су следеће лабеле:
  • „Укупно основица умањена за авансе – стопа 20%“
  • „Укупно основица умањена за авансе – стопа 10%“
  • „Укупно ПДВ умањен за авансе – стопа 20%“
  • „Укупно ПДВ умањен за авансе – стопа 10%“
  • „Укупан износ“

2. Приказ процента умањења и основице за умањење на нивоу ставке у спољном приказу документа (ПДФ)

На спољном приказу документа (ПДФ) додат је приказ процента умањења и основице за умањење на нивоу ставке. Наведена измена је информативног карактера и омогућава корисницима који преузимају ПДФ приказ да виде и ове елементе фактуре који су наведени у електронској фактури.

Износ процента умањења ће бити приказан на ПДФ документу само уколико је наведен у електронској фактури.

У случају када ставка има умањење и основица за умањење је једнака вредности ставке без ПДВ пре умањења (количина * јединична цена), проценат умањења ће бити приказан у нивоу ставке документа и неће се приказати посебан ред за умањење, док се основица за умањење неће приказати.

Износ основице за умањење ће бити приказан на ПДФ документу само уколико се разликује од вредности ставке без ПДВ пре умањења (количина * јединична цена). Износ основице и проценат умањења ће бити приказани у посебном реду за умањење.

3. Исправке

1) Код отпремања електронске фактуре у XML формату, на генерисаном ПДФ документу уједначен је приказ укупне вредности ПДВ у односу на вредност у XML документу.

Поделите: