еФактуре – нова верзија 3.5.1 и ажурирано интерно техничко упутство

На интернет страни еФактура објављена су следећа документа:

Нова верзија је истовремено доступна и на демо верзији и на продукционој верзији СЕФ.
Корисничко упутство за Систем електронских фактура на порталу Необилтен биће ускоро ажурирано са верзијом од 29. фебруара 2023. године.

У наставку је дат преглед свих функционалности и промена које су део нове верзије 3.5.1 СЕФ:

Важна напомена: не захтевају се додатна прилагођавања корисника који приступају СЕФ-у путем апликативног интерфејса.

1. Имплементирана је измена у Листи корисника система електронских фактура

Имплементирана је измена у Листи корисника система електронских фактура, која се објављује на адреси: https://www.efaktura.gov.rs/tekst/907/lista-korisnika-sistema-elektronskih-faktura.php .

Листа корисника система електронских фактура је проширена за две нове колоне, од којих прва колона садржи податак о датуму регистрације субјекта, а друга колона садржи податак о брисању субјекта са листе, уколико је субјект обрисан. Листа се генерише на основу методе publicApi/downloadAllCompanies, у формату CSV фајла.

Још једна метода која генерише исту листу је и publicApi/getAllCompanies, али у формату JSON.

Како не би утицали на кориснике СЕФ-а, у обе методе је убачен опциони параметар includeAllStatuses (boolean). Подразумевана вредност опционог параметра je „false“ тако да ће СЕФ и даље враћати само активне субјекте. Уколико се проследи вредност „true“ биће прослеђени и обрисани субјекти, поред активних субјеката.

У позиву методе publicApi/downloadAllCompanies, која враћа CSV фајл, називи додатних колона су „Датум регистрације“ и „Датум брисања“. Формат датума је дд.мм.гг

Метода publicApi/downloadAllCompanies

У позиву методе publicApi/getAllCompanies, која враћа JSON фајл, називи додатних колона су „RegistrationDate“ и „DeletionDate“. Формат датума је YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.SSSZ. Наведена измена у апликацији приказана на страници 78. и 79. Интерног техничког упутства.

Mетодa publicApi/getAllCompanies

Метода publicApi/Company/CheckIfCompanyRegisteredOnEfaktura није мењана и није додат опциони параметар, као у претходно две поменуте методе. Овај захтев ће и даље враћати информацију да ли субјект има активан налог на систему електронских фактура.

Метода publicApi/Company/CheckIfCompanyRegisteredOnEfaktura

Додатно, на адреси: https://www.efaktura.gov.rs/tekst/907/lista-korisnika-sistema-elektronskih-faktura.php , постојаће две листе корисника система електронских фактура – Листа корисника система електронских фактура се односи само на активне кориснике , док се друга листа Подаци о корисницима СЕФ-а и корисницима избрисаним са листе корисника, односи и на активне и избрисане кориснике.

2. Исправке

1) Исправљена је грешка са променом статуса улазне фактуре из Нова у Прегледано, када добављач (издавалац) преузме улазну фактуру.

2) Враћен је стари начин прихватања XML фајлова које шаљу корисници било преко корисничког интерфејса или преко апликативног интерфејса – СЕФ наставља да уређује namespace-ове као што је радио пре верзије 3.5.

3) Исправљена је грешка са датумом у нотификацији коју СЕФ шаље корисницима приликом промене статуса и која се дохвата позивом API метода sales-invoice/changes и purchase-invoice/changes.

Поделите: